Program

Schlesien – en arkitektonisk guldgruva

Övre Schlesien eller Górny ÅšlÄ…sk (uttal chlonsk) på polska. En region i södra Polen med staden Katowice som centrum. Här är fullt med gamla kolgruvor, stålverk och andra fabriker, ett slags polsk variant av Ruhrområdet. Under kommunisttiden var det en av landets rikaste regioner, nationens ekonomiska hjärta. Efter kommunisttiden blev det ett område i kris med nedlagda gruvor och industrier och hög arbetslöshet. Men också med en gryende regional nationalism och ett nyväckt intresse för regionens blandade tysk-polska rötter och särpräglade dialekt.

Och oväntat nog – ett världsbekant centrum för ny spännande polsk arkitektur.

De senaste 20 åren utmärks i polsk byggnadskonst av en reaktion mot kommunisttidens massproducerade trista betongarkitektur. Resultatet är inte alltid särskilt lyckat – den nyrika medelklassen bygger gärna påkostade villor i imiterad herrgårdsstil, i städernas centrum uppstår kitschiga lyxhotell eller exklusiva butiker, vid någon trafikled i städernas utkanter byggs gigantiska postmoderna shoppinggallerior. Dagstidningen Gazeta Wyborczas avdelning för skräckexempel på usel arkitektur lider ingen brist på bidrag. Mot den bakgrunden ter sig den nya arkitekturen i Schlesien som något unikt med sin sparsmakade senmodernistiska funkisstil.

Projek av Polska Radions Symfoniorkiesters nya byggnad.

De första intressanta byggnaderna i den nya schlesiska stilen uppstod i slutet av 90-talet, men riktigt omtalad blev den först år 2003 i och med ”Bolko-Loft”, arkitekten Przemo Łukasiks loftlägenhet i en nedlagd gruvas lampverkstad i staden Bytom. Med sin opretentiösa och samtidigt djärva anpassning av den gamla industribyggnaden till bostadsändamål utropades ”Bolko-Loft” till en av den moderna polska arkitekturens ikoner. Nästa viktiga händelse var arkitekten Robert Koniecznys ”Aatriumhus” , en stor villa som på ett överraskande sätt låter ingångens och atriumets traditionella funktioner byta plats. Koniecznys skapelse belönades med det prestigefyllda priset House of the Year av den internationella nätbaserade tidskriften World Architecture News. Två år senare nämndes Robert Konieczny och hans kollega Tomasz Konior på en lista över Europas bästa unga arkitekter.

Allt fler intressanta byggnader tillkom och snart regnade priser och utmärkelser över den grupp arkitekter som idag räknas till den ”schlesiska arkitekturskolan”. Dess mest kända företrädare är födda kring 1970: Robert Konieczny (KWK Promes), Tomasz Konior och Przemo Łukasik (Medusa Group). Något äldre är MaÅ‚gorzata Pilinkiewicz och Tomasz Studniarek (båda i Archistudio) och Piotr Kuczia. Bland de yngre (i trettioårsåldern) finns Marcin Jojko och Bartek Nawrocki, som bland annat har skapat ett mycket intressant område med delvis underjordiska enfamiljshus i Rybnik. Nästan alla kommer från samma arkitekturutbildning på tekniska högskolan i Gliwice, de har sina arkitektkontor i Schlesien och bygger även de flesta av sina hus där, även om de numera allt oftare anlitas också i andra delar av Polen.

‒ När man talar om polsk arkitektur ute i världen är det ofta de schlesiska arkitekterna man tänker på, säger ordföranden i det polska arkitektförbundet Jerzy Grochulski.

Vilken är då den schlesiska arkitekturens särart? I grund och botten handlar det om ett enkelt recept: en klok och nyskapande utveckling av det goda som redan fanns i den lokala arkitekturen. Inspirationen kommer framför allt från två håll. För det första industriarkitekturen. Under 1800-talets industriella boom var det inte fabrikanternas luxuösa residens, bankpalatsen eller städernas finare kvarter som stod för den nyskapande arkitekturen, utan ingenjörsvetenskapens landvinningar i form av broar, gruvschakt och fabrikshallar. Precist utformade, maximalt funktionella, utan alla onödiga dekorationer. Dessutom de arbetarbostäder i tegel som kallas ”familoki”. I dag associeras de med fattigdom och efterblivenhet, men när de byggdes sågs de som symboler för rationelitet och bekvämlighet till minimala kostnader.

 

Katowice, The City of Gardens projekt

Den andra lokala inspirationen är den schlesiska modernismen. Redan före andra världskriget stod den för djärva lösningar och elegant enkelhet. Och åtminstone tre ikoner för den schlesiska modernistiska arkitekturen har uppstått efter 1945, närmare bestämt i regionhuvudstaden Katowice: centralstationen, affärscentret ”Skarbek” och idrottsstadion ”Spodek”.

”Den schlesiska skolan” är en kombination av dessa båda traditioner. Framför allt är den kompromisslös, som en gång modernismen var. De schlesiska arkitekterna bryr sig inte om moden och trender och är tämligen resistenta mot byggherrarnas nycker. Den modernistiska, minimalistiska enkelheten är nästan chockerande i sådana projekt som Landsbygdsmuseet  i Opole (Arkitektkontoret DB2), Medusa Groups hus i Olsztyn, bensinstationen i Siercz (Group A Architects) eller Vattensportcentret  i Pszczyna (Piotr Kuczia). Dessa byggnader har harmoniska proportioner, är nästan alltid byggda i fyrkant och med räta vinklar.

Denna nya arkitektur har Schlesiens industriella traditioner att tacka för sin rationalitet. Här finns ingenting slumpmässigt eller onödigt och medlen måste vara adekvata för målen.

‒ Arkitekten är framför allt en ingenjör, inte en estetiserande designer, menar Andrzej Duda, en gång student på arkitektutbildningen i Gliwice, numera själv lärare där.

Och det ligger något i det. Här måste allting vara användbart, nödvändigt, ha ett syfte. Det finns dock ett problem med denna strikta funktionalism: den ger inte mycket plats för galenskap eller okonventionella lösningar. Den schlesiska arkitektelitens byggnader utmärks av sin professionella perfektion och estetiska elegans, men de överraskar sällan.

Undantaget är Robert Konieczny med sina galna (men också rationella) idéer i byggnader med karakteristiska namn som ”Säkra huset” , ”Trekantiga huset” , ”Dolda huset”  eller ”Snigelhuset” . Men han har det lättare – på andra sidan bordet sitter alltid privata investerare som förväntar sig något okonventionellt, inte offentliga tjänstemän som är rädda att anklagas för att slänga bort skattebetalarnas pengar på arkitektoniska hugskott.

Arkitekten Tomasz Studniarek är delägare i Archistudio, ett av de viktigaste arkitektkontoren i Schlesien. Han var också ordförande i Katowiceavdelningen av det polska arkitektförbundet under den tid när schlesisk arkitektur började sitt segertåg. Enligt hans åsikt har den schlesiska arkitekturens särart även en annan förklaring – fattigdom.

‒ När det rådde byggboom i andra delar av landet hände inte mycket i Schlesien. De fåtaliga investerare som ändå fanns krävde sparsamhet. Det lärde oss att använda anspråkslösa medel och material: enkel betong i stället för dyr marmor, trä i stället för påkostade fasader. Av samma skäl var vi rationella – inga dekorationer, klokt utnyttjande av rummet, optimal funktion. Och så har det fortsatt tills idag.

De före detta arkitekturstudenterna från Gliwice har industriarkitektur överallt omkring sig och är alltså även mycket duktiga på att anpassa den till nya syften, som t ex i det tidigare nämnda ”Bolko-Loft” eller i ”Schlesiska huset”  (Archistudio), det gamla spannmålsmagasinet i Gliwice som gjorts om till bostadsloft (Medusa Group) eller Bryggerimuseet i Tychy (Tomasz Konior). Och även i deras nya byggnader finns ofta en ”industrikänsla”: mycket betong och rött tegel, genombrutna ståltrappor, en förkärlek för stora ytor och motvilja mot trånga skrubbar.

Intressant nog använder de lika gärna ”naturnära” lösningar som inte tycks ha mycket att göra med det hårt industrialiserade Schlesien. Kanske en kompensation, ett sätt att avreagera sig? De är t ex förtjusta i stora glasväggar som öppnar bostaden eller kontoret mot trädgården eller skogen. Byggnaderna smälter in i den omgivande landskapet, ibland är de nedgrävda i jorden (som de tidigare nämnda enfamiljshusen i Rybnik och ”Dolda huset”) eller gräsbeväxta (”Outriumhuset” ). En annan specialitet är träfasader, som t ex Medusa Groups hus i Pyskowice och Ornontowice, ”Typhuset”  (KWK Promes), ”Landskapshusen”  (Archistudio). Vissa byggnader är skapade med en miljövänlig inriktning på alternativ energi och energisparande (t ex ”Ekologiska huset”  i Pszczyna av Piotr Kuczia eller ”Energisparhuset”  i MikoÅ‚ów av ZakÅ‚ad Architektury).

Schlesien var först med att visa på att det enkla kan vara det vackra och att det kan vara värt att återvända till det.

‒ Polska investerare sökar allt oftare efter bra projekt, till exempel sådana som skapas i Schlesien, och börjar lyssna på arkitekternas åsikter, säga arkitektförbundets ordförande Jerzy Grochulski.

Det finns alltså en chans att Schlesien även på längre sikt blir symbol för en raffinerad estetik och att det schlesiska enkelhetsviruset ska infektera hela landet. Och varför inte hela Europa?

i:     polska: Dom Aatrialny
ii:    polska: Muzeum Wsi
iii:    polska: OÅ›rodek Sportów Wodnych
iv:   polska: Dom Bezpieczny
v:     polska: Dom TrójkÄ…tny
vi:    polska: Dom Ukryty
vii:   polska: Dom Åšlimaka
viii:   polska: Dom ÅšlÄ…ski
ix:    polska: Muzeum Browarów Tyskich
x:     polska: Dom Outrialny
xi:    polska: Dom Typowy
xii:    polska: Domy w Krajobrazie
xiii:   polska: Domek Ekologiczny
xiv:   polska: Dom e. k. EnergooszczÄ™dny


Przemo Łukasik - Medusa Group: http://www.medusagroup.pl/
Tomasz Konior: http://www.koniorstudio.pl/#/en/content
Robert Konieczny - KWK Promes: http://www.kwkpromes.pl/
MaÅ‚gorzata Pilinkiewicz och Tomasz Studniarek – Archistudio: http://www.archistudio.pl/
Marcin Jojko och Bartek Nawrocki: http://www.jna.com.pl/
DB2 Architekci: http://www.db2.pl/
Group A Architects: http://www.groupaarch.com/
Piotr Kuczia: http://www.kuczia.com/

Schlesien Tekniska Högskola:
  http://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Strony/witamy.aspx

Texten baserad på en artikel av Piotr Sarzynski i tidskriften "Polityka", 4 februari 2011

http://www.polityka.pl/kultura/aktualnoscikulturalne/1512404,1,fenomen-mlodej-slaskiej-szkoly-architektury.read

Översättning och bearbetning: Tomas Håkanson

« Tillbaka
      
Website Security Test