EVENTS

Polen 15 år i Europeiska unionen - en utställning med anledning av femtonårsjubileet av Polens EU-medlemskap

11 juli – 29 augusti 2019
Vernissage: torsdag 11 juli kl 17.00-18.00
Polska institutet Stockholm
Mosebacke torg 4, Stockholm

Fri entré!

Utställningen ”Polen 15 år i Europeiska unionen”  ger en bild av Polens historia under de senaste 30 årens sociopolitiska förändringar. Den berättar om den polska vägen till EU-medlemskap, om effekterna av de 15 åren i EU och om integrationsprocessen som var en motor för att bygga ett modernt land.

75-årsdagen av Warszawaupproret

Torsdagen den 1 augusti 2019 kommer vi att högtidlighålla 75-årsdagen av Warszawaupprorets utbrott. Sirener ljuder i Warszawa varje årsdag kl. 17.00. Staden stannar upp för att hedra de stupade och de som överlevt Warszawaupproret.

Varje år högtidlighåller man på olika platser i Polen  minnet av Warszawaupproret men huvudstaden minns inledningen på ett speciellt sätt; kl 17.00 markeras „Timmen W”. Då ljuder alla sirener och en minuts tystnad markeras med kontinuerlig signal. Kollektivtrafiken, bilarna och stadens invånare stannar upp för att hedra upprorsmän och mördade Warszawabor.

      
Website Security Test