Program

Wyspa, Szu Szu och F.A.I.T.konstmässan Supermarket
15-17 februari 2008,
Enskilda Galleriet, Kronobergsgatan 37 i Stockholm
fredag-lördag12.00–20.00
söndag 12.00-16.00

Supermarket
är en internationell konstmässa för konstnärsdrivna gallerier. Syftet är att lyfta fram den svenska och internationella konstnärsdrivna scenen och skapa en spännande och dynamisk mötesplats för en bred publik. Dels genom utställningar, dels genom debatter och samtal.

Det var i januari 2006 som ett tiotal konstnärsdrivna initiativ i Stockholm väckte idén till Mini Market. Den första tanken var att skapa ett alternativ till konstmässan Market. På två veckor producerades Mini Market – en konstmässa för konstnärsdrivna gallerier och organisationer. Mässan blev en stor succé med över 2 000 besökare under tre dagar i februari 2006. Med stöd från Konstnärsnämnden och Kulturförvaltningen blev det möjligt att gå vidare och skapa SUPERMARKET 2007. Det blev en ännu större succé med över 3000 besökare och stor medial uppmärksamhet.

Nu är det snart dags för SUPERMARKET 2008, i större lokaler (1500 kvm) som ger utrymme för fler deltagare och besökare. Intresset för att deltaga, bland gallerier från hela världen, är redan mycket stort.

Supermarket är ett unikt tillfälle för de polska konstnärsdrivna gallerierna att visa upp sin verksamhet och introducera polska konstnärer för den svenska publiken. På Supermarket finns också alla möjligheter att knyta kontakter mellan gallerier och konstnärer, såväl polska, svenska, som från övriga världen, utbyta erfarenheter, utveckla nätverk och initiera nya, framtida samarbeten.

 

Konstinstitutet Wyspa (Ön) med säte i Gdansk var den första polska institutionen med internationell profil som hade karaktär av oberoende ideell organisation. Institutet Wyspas karaktär och program är ett resultat av den plats där det uppstod, av dess historia och traditioner och dess förhoppningar om framtiden. Idén att skapa institutet är en följd av den lyckade strategin att låta konsten vitalisera gamla industriområden och nedlagda fabriksbyggnader.
Wyspa har sina rötter i det polska samhället i en process av politisk, social och ekonomisk transformation och fungerar som en plattform för öppen diskussion om det polska konst- och kulturlivet och Polens plats på den internationella kulturella kartan. Wyspas intressen går utöver själva konsten, institutet söker kontakt med nya teknologier, arkitektur, stadsplanering, musik, film, ny litteratur och samtida kultur- och samhällsteorier. Wyspa är ett centrum för utövare av olika konstformer med intresse för interaktion med samtidskonsten. Wyspa fungerar både som galleri och museum. Institutet arbetar på att skapa en egen konstsamling och har samtidigt ett brett program av tillfälliga utställningar, film- och videovisningar, workshops och föreläsningar. Tanken är inte bara att presentera de intressantaste fenomenen i den nutida konsten och kulturen, utan också att analysera deras intellektuella grund och att dokumentera dem i ett forskningsprogram. Det är alltså en interdisciplinär institution för utställningar, forskning och utbildning. Den består av samlingar, bibliotek, mediatek, förlag och ett arkiv för samtidskonst, WYSPA-base. Institutets kärna är ett residence-program som bjuder in internationellt verksamma forskare, teoretiker, kritiker och bildkonstskapare för ömsesidig inspiration och stimulans genom personliga kontakter och samarbete med konstnärer och intellektuella i regionen. Konstinstitutet Wyspas gäster- in-residence är medskapare av dess program.

Intresseområden
Konst i relation till sin sociopolitiska, ekonomiska och historiska kontext
Offentlig konst
Utbildning och integration
Polens och Centraleuropas konst
Spridande av polsk konst
Introduktion av viktiga fenomen i världens konst

Arbetsformer
Gäster-in-residence-program
Utställningar
Film- och videovisningar, multimediaföreställningar
Forskningsprogram
Konstworkshops
Seminarier och konferenser
Bokutgivning
Offentliga evenemang

Stiftelsen Wyspa Progress
Stiftelseordförande Grzegorz Klaman
Konstinstitutet Wyspa
Chef Aneta Szylak
http://www.wyspa.art.pl/

 

 

Szu szu är ett konstprojekt i Warszawa, Polen. För varje ny aktion gäller en ny plats och nya omständigheter. Piotr Kopik, Ivo Nikic och Karol Radziszewski är en konstnärsgrupp för det mesta, vid andra tillfällen förvandlas de till "Flygande galleriet Szu Szu" som visar egna och andras verk. Verksamheten (som påbörjades 2001) ligger någonstans mitt emellan konstskapande, arrangemang av konsthändelser, curatorsarbete och sökande efter nya intressanta "icke-konstmässiga" platser i staden. Det är inte bara professionella konstnärer som har tillträde, även amatörer får gärna ställa ut. I princip kan alla medier komma till användning. Szu szu arbetar i mycket olika skala – från minimala interventioner till stora utställningar. Szu Szu är ingen formaliserad organisation och hör inte till någon institution.

På Supermarket 2008 presenterar Szu Szu två verk: ett objekt skapat av en skomakare som visas inom ramen för aktionen "To jest gdzies takie" (Det finns en sådan någonstans) och filmen "[in’klud] Infektion". Dessutom visas dokumentation av tidigare verksamhet.
http://www.szuszu.art.pl/

 

 

f. a. i. t. - Fundacja Artysci-Innowacja-Teoria (Stiftelsen Konstnärer Innovation Teori, grundades 2005 i Kraków, Polen med målet att sprida och stödja nyskapande lösningar inom samtidskonsten. Stiftelsen arbetar för detta genom visning av konst i gallerimiljö, stöd till produktion av enskilda verk och hjälp till unga konstnärer att komma in på institutioner och på konstmarknaden. Verksamheten är internationell. En viktig del är galleriet som ställer ut både utländska och unga polska konstnärer. Tack vare utställningarna uppstår diskussioner som ger liv åt den lokala konstscenen. F. a. i. t. arbetar också på att skapa ett nätverk av gallerier och institutioner med liknande profil. Nätverket sätter fart på idé- och informationsflödet och underlättar konstens utveckling och spridning. På grund av Polens geopolitiska läge har f.a.i.t:s galleri blivit en mötesplats för konst och konstnärer av olika ursprung och konstnärliga traditioner från länder som England, Schweiz och Tyskland, men också Ukraina, Tjeckien och Albanien. Förutom galleriverksamheten driver stiftelsen också förlagsverksamhet.

F. a. i. t. ska i Stockholm, i enlighet med sina grundprinciper, presentera ett urval av konstnärer som samarbetar med organisationen och representerar olika traditioner och olika sätt att förstå konstens roll och funktion. På Supermarket presenteras konstnärer från tre olika länder och kulturtraditioner: Polen (Mikolaj Kownacki, Marzena Nowak, Jakub Julian Ziolkowski), Ukraina (R E P - en ung konstnärsgupp från Kiev) och Schweiz (Stefan Burger, Herbert Weber). Presentationen visar på skillnader i det konstnärliga språket och olika sätt att förstå och använda traditionen, från den konsthistoriska traditionen till vissa drag och motiv ur folkkonsten.

http://www.fait.pl

« Tillbaka
      
Website Security Test