Program

Utställningen Mars 68. Att skiljas och åter förenas.

lördag 22 november – måndag 19 januari 2009
Julstängt 22 december 2008 - 6 januari 2009
Emigranternas Hus, Packhusplatsen 7, Göteborg                                                                                     
                                                                                          
Utställningen är resultatet av projektet Mars 68, en del av  Polenåret i Israel och ett försök att förhålla sig till den enorma mängd känslor som har upplagrats under 40 år.  

Den antisemitiska kampanj som initierades och organiserades i mars 1968 av Polens kommunistiska statsapparat gjorde att många tusen polska medborgare av judisk härkomst tvingades lämna landet. Händelserna i mars 1968 är än idag ett av de svåraste problemen i de polsk-judiska relationerna. Sedan år 1989 är de föremål för systematisk forskning av historiker som försöker sammanställa fakta och komma fram till en så långt som möjligt enhetlig och objektiv tolkning. Det är dock inte tillräckligt. Under alla dessa år har många starka känslor lagrats upp, och de måste idag få sitt uttryck i annan form än torra historiska avhandlingar.

Projektet Mars 68 genomfördes som ett samarbete mellan polska och israeliska studenter, vilka under ledning av erfarna dokumentärfilmare fick inspiration till att utforska och bearbeta arkivmaterial, och även att söka upp ögonvittnen till marshändelserna. Det material som kursdeltagarna själva samlat in av blev grunden för deras artiklar, radioreportage, videodokumentationer och så vidare,
Utställningen och paneldiskussionen är de sista evenemangen som uppmärksammar 40-årsminnet av Mars -68 i Sverige. De tidigare projekten har arrangerats av Polska institutet i Stockholm i samarbete med bland annat Judiska Museet, Internationellt Kulturforum och Stockholms Judiska Filmfestival

Måndag 24 november kl 18.00
Paneldebatt: Antisemitism i Polen då - Den heta debatten nu.

Vad hände i Polen år 1968? Året därpå fick Sverige sin historiskt största flyktingvåg av polacker, när 25 000 judar flydde sitt hemland. En spillra hade överlevt nazismen och efter flykten 69 fanns bara 5 000 judar kvar i Polen. De 3000 som valde Sverige utgör den mest framgångsrika grupp emigranter som nått Sverige i modern tid. Varför flydde de Polen? Varifrån kom näringen till den antisemitism som bara 20 år efter kriget ånyo blossade upp i landet? Idag pågår en intensiv debatt i Polen om antisemitismens historia, näring, förflutna och nutid. Den här paneldebatten är en i Polska Institutets serie arrangemang, som belyser debatten för svensk publik.

Medverkande
: Jerzy Sarnecki, Mateusz Werner, Henryk Rubinstein, Adam Cwejman, Abigail Liebman, Grzegorz Brzozowski.
Moderator: Mika Larsson


Arrangörer:
Adam Mickiewicz Institute           
Polska institutet i Stockholm
Stiftelsen Emigranternas Hus i Göteborg

Medarrangörer:
Polska ambassaden i Stockholm       
Göteborgs Stad, Levande historia
Polska Generalkonsulatet i Malmö       
Coordination Committee-Polsk Judiska Föreningen i Sverige

Mer info:
Information om utställningen
www.march68.info
www.poland-israel.org

 


Mars 68. Att skiljas och åter förenas
Emigranternas Hus, Göteborg
Vernissage: lördag 22 november kl 13 – 16

Mars 68. Att skiljas och åter förenas.  Dokumentär workshop

Den antisemitiska kampanj som initierades av de polska kommunistiska myndigheterna i mars 1968, i efterdyningarna efter ett studentuppror, är fortfarande en smärtsam punkt i de polsk-judiska relationerna. Under kommunisttiden var ämnet förbjudet att tala om, men sedan 1989 har många historiker forskat om det och många böcker har kommit ut. Men det finns också ett behov av att uttrycka sig om de s k marshändelserna  på annat sätt än genom historiska avhandlingar.

I projektet "Mars 68. Att skiljas och åter förenas" har polska och israeliska studenter samarbetat för att lära känna den privata, känslomässiga sidan av marshändelserna. Arbetet har resulterat i artiklar, radioreportage, installationer och filmer. Projektet organiseras av Adam Mickiewiczinstitutet, i samarbete med Against Gravity, som en del av Polenåret i Israel 2008/2009


“DE FÖRDRIVNAS FAMILJ” – FILM
Regi: Grzegorz Brzozowski; Foto: Magda Kowalczyk; Produktion: Adam Mickiewiczinstitutet, 2008, 30 min; Exekutiv producent: Against Gravity;
Konstnärlig ledning: Maciej Drygas och Mateusz Werner
     Grzegorz Brzozowski, född 1983 i Wysokie Mazowieckie, har examen i sociologi från Warszawas universitet. För närvarande studerar han psykologi och journalistik..
     Magda Kowalczyk, född 1983 i Warszawa, har studerat dokumentärfilm vid Andrzej Wajdas filmskola. Just nu studerar hon vid Filmskolan i Łódź.
     “De fördrivnas familj” är historien om en familj som får uppleva exilen i många olika former genom hela 1900-talet. Avsked och återföreningar sammanflätas och bildar ett ledmotiv i den här familjens historia.

“DON-QUIJOTE I UNDERLANDET” – FILM

Regi: Orly Buium; Foto: Orly Buium; Produktion: Adam Mickiewiczinstitutet, 2008, 47 min; Exekutiv producent: Against Gravity
Konstnärlig ledning: Viola Wein, Yossi Wein och Maciej Drygas
     Orly Buium har magisterexamen i regi och produktion vid fakulteten för film och television vid Tel Avivs universitet.
     Zeev Primor, 75 år, är en polsk-israelisk konstnär. Han har för första gången i sitt liv blivit inbjuden att visa sin kända staty Don Quijote i Polen. Det här är hans första besök i Polen sedan han blev deporterad på 1960-talet. I sällskap av sin Don Quijote – en enorm träskulptur – besöker Zeev sin gamla hemstad Łódź och hoppas vinna erkännande i Polen. För Zeev är den här resan en enastående chans att visa sitt verk för det polska folket.
 “DET VIKTIGASTE ÄR FORTSÄTTNINGEN. OM SOPHIA BRAUN FÖDD LEWINTER” –  ESSÄ
Författare: Karolina Famulska; Förlag: Adam Mickiewiczinstitutet, 2008
Konstnärlig ledning: Viola Wein och Mateusz Werner
   Karolina Famulska, född 1977 i ToruÅ„, är litteraturhistoriker. Hon är filosofie doktor vid institutionen för polsk litteratur vid Kopernikusuniversitet i ToruÅ„. Hon bor och arbetar i ToruÅ„.
    Essän “Det viktigaste är fortsättningen. Om Sophia Braun född Lewinter” är historien om de judiska emigranterna och den antisemitiska kampanjen i Polen 1968.  Sophia Braun född Lewinter var student i WrocÅ‚aw i slutet av 60-talet men insåg att hennes närvaro i Polen var oönskad. I essän berättas om en ensam resa till det okända; en historia om mognad, ett sökande av sanningen om sig själv och sin egen autenticitet och spiritualitet.

“MINNEN” –  INSTALLATION
Konstnär: Katarzyna KuliÅ„ska; Produktion: Adam Mickiewiczinstitutet, 2008
Konstnärlig ledning: Maciej Drygas, Poldek Sobel och Mateusz Werner
       Katarzyna KuliÅ„ska, född 1984, studerar historia vid Warszawas universitet.
       Som en del i projektet mötte Katarzyna KuliÅ„ska människor som bor i Polen men vars närmaste släktingar och vänner lämnade landet efter händelserna 1968. Hon samtalade med dem om avsked, om problemen med att upprätthålla kontakten, och även om spåren efter dem som lämnade landet – spår som alltjämt finns kvar. Utgångspunkten var alltid densamma, nämligen minnessakerna som människor hade behållit: fotografier, skulpturer, dokument och vardagliga föremål. Allt väckte minnen hos projektets huvudpersoner och gjorde att deras historia fördes vidare till kommande generationer.

“DE FÖRLOVADE LÄNDERNA. BIOGRAFI ÖVER VERA LECHTMAN” –  ESSÄ
Författare: Abigail Liebman; Förlag: Adam Mickiewiczinstitutet, 2008
Konstnärlig ledning: Viola Wein och Mateusz Werner
    Abigail Liebman, född i Petach-Tikva i Israel, bedriver för närvarande sina magisterstudier vid Hebreiska universitetets institution för judiska studier. Hon bor och arbetar i Jerusalem.
    Den här essän är en resa in i Vera Lechtmans och hennes familj ovanliga liv, ett sökande efter deras ”Förlovade Land”.

“LYCKLIGA JUDAR” –  FILM

Regi: Jonathan Rozenbaum; Fotografi: Itay Gross; Produktion: Adam Mickiewicz-institutet och Transfax Film Production, 2008, 6 min
Konstnärlig ledning: Maciej Drygas, Yossi Wein och Mateusz Werner
   Jonathan Rozenbaum, född 1979 i Israel, avslutade sina studier vid fakulteten för film och television vid Tel Avivs universitet år 2006.
   Jonathan Rozenbaum berättar sin familjs historia, speciellt sin fars och sina fastrars. Jonathans far föddes i Polen 1952 och kom till Israel 1968. ”Han talade aldrig med mig om det”, säger Rozenbaum. ”Allt jag vet är att han kom med sina föräldrar och systrar och att avresan från Polen var hastig. De hade inte passen med sig när de kom till Israel, eftersom de hade förlorat sitt polska medborgarskap. Min far kunde inte besöka Polen på tjugo år, nu reser han dit ungefär en gång om året.”

 “EX LIBRIS” –  RADIOREPORTAGE

Författare: Adam Szumilak; Produktion: Adam Mickiewiczinstitutet, 2008;
Exekutiv producent: Against Gravity, 24 min
Konstnärlig ledning: Maciej Drygas och Mateusz Werner
   Adam Szumilak, född 1984, är magisterstudent vid Centrum för judisk kultur och judiska språk vid WrocÅ‚aws universitet och studerar för närvarande journalistik. Han arbetar som korrekturläsare på ett tidskriftsförlag.
   Andrzej Kudesz är reportagets huvudperson. År 1969 lämnade han Polen med sin fru och deras barn. Efter 30 år återvände han för att påbörja ett nytt liv, med en ny hustru, i en by nära WrocÅ‚aw.

 “JOURNALISTERNA” –  RADIOREPORTAGE
Författare: Anna TraczyÅ„ska; Produktion: Adam Mickiewiczinstitutet, 2008, 23 min
Exekutiv producent: Against Gravity;
Konstnärlig ledning: Maciej Drygas och Mateusz Werner
     Anna TraczyÅ„ska, född 1985 i Ostrowiec ÅšwiÄ™tokrzyski, studerar vid avdelningen för interdisciplinära individuella humanistiska studier vid Warszawas universitet. Hennes huvudämnen är psykologi och journalistik.
     Anna TraczyÅ„skas reportage är ett collage av hågkomster, kommentarer och framför allt texter författade av journalister som förknippas, positivt eller negativt, med den polska antisemitiska kampanjen 1968: Kazimierz KÄ…kol and MieczysÅ‚aw Rakowski, och av brev från deras läsare.

“KABARÉ POLEN” –  FILM
Regissör: Nir David Zats, Zuzanna Solakiewicz; Foto: Yossi Wein
Produktion: Adam Mickiewiczinstitutet, 2008, 49 min
Exekutiv producent: Against Gravity
Konstnärlig ledning: Maciej Drygas, Józef Wein och Mateusz Werner
   Nir David Zats har studerat vid film- och mediafakulteten vid Hunter College i New York och studerar för närvarande vid Sam Spigel Film & TV-skola i Jerusalem.
       Zuzanna Solakiewicz har en magisterexamen i historia från Warszawas universitet. Hon har arbetat som skådespelerska och med filmteknik och har dessutom gjort scenografin till flera filmproduktioner.
        “Kabaré Polen” är en “kreativ dokumentär” som kombinerar genrerna dokumentär och kabaré. Det är en reflektion över den antisemitiska kampanjen, de så kallade marshändelserna 1968 i Polen. Genom att ställa samman personliga vittnesmål och uppdiktade kabaréscener undersöker Zats minnet av mars -68 och dess inflytande på nutiden.


Utställningen pågår till 19 december 2008
Öppettider: Måndag – fredag: 10-16, Onsdagar: 10-19 

« Tillbaka
      
Website Security Test