Program

Symposium: Europas nya demokratier – våra okända grannar.

På engelska.

Rövarkapitalism och fattigdom, populism och nationalism, längtan tillbaka till kommunismen, varken framtidstro eller tilltro till samhället ... eländeskatalogen över det gamla Östeuropas problem kan göras lång. Och samtidigt kan listan över framgångar göras lika lång: demokratiska regeringar, ekonomiska framgångar, byggboom, blomstrande småföretag, bättre miljö. Hur ska vi förstå denna paradox?

Medverkande:
Piotr Sztompka, Jagiellonska universitetet, Kraków
András Bozóki, Central European University Budapest
Dorothée de Nève, Martin-Luther-Universitet Halle-Wittenberg
Dorin Tudoran, Senior Director IFES - democracy-at-large, USA
Li Bennich-Björkman, Uppsala Universitet
Jan Kubik, Rutgers Universitet USA

Den polske sociologen Piotr Sztompka beskriver kommunismens fall som ett samhälleligt trauma, och problemen som normala stressreaktioner efter en traumatisk process. Om detta diskuterar (på engelska) inbjudna gäster från Sverige och andra länder under ledning av Mika Larsson, svenskt kulturråd i Warszawa.

Moderator: Mika Larsson, svenskt kulturråd i Warszawa

Arrangörer: Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning vid Södertörns högskola, Polska institutet, Rumänska kulturinstitutet

Länderna i Central- och Östeuropa har på kort tid genomfört en mycket framgångsrik omvandling till demokrati och marknadsekonomi. Att tolv av dessa länder kommit med i EU kan vara ett mått på denna framgång. Men den entusiasm som i västvärldens följde på demokratiseringen har redan hunnit fallna. Idag framstår Öst- och Centraleuropa i betydligt dystrare ljus: politisk instabilitet, korruption och växande populism.

Syftet med detta symposium är att nyansera bilden. Vi kommer att belysa de nya demokratiernas utveckling i ett brett historiskt och kulturellt perspektiv. Kan den postkommunistiska situationen förstås som ett kulturellt trauma? Hur fungerar de politiska institutionerna? Vad händer med det civila samhället? Hur förändras genusrelationerna? Vilken roll spelar EU i demokratiseringen? På vilket sätt präglar sterotyper om ”öst” och ”väst” den allmäna opinionen och även vetenskapen?

Symposiet inleds av Piotr Sztompka, en framstående forskare från universitetet i Krakow.

Intervju med Piotr Sztompka på engelska, publicerad i Academia - The Magazine of the Polish Academy of Sciences, No 1 (13) 2007: pdf

Forskare från Rumänien, Ungern, Östtyskland och USA ska bidra med sin kunskap. Symposiet avslutas med en paneldiskussion som modereras av Mika Larsson, kulturråd.

Onsdag den 25e april kl. 15-19. Kulturhuset, Studio 3
Det är även möjligt att endast följa paneldebaten kl. 17-19.
Symposiet riktar sig till alla interesserade och ger fördjupat kunskap för representater för organisationer, forskare, politiker och journalister.

Samtalet är på engelska. Ingen föranmälan krävs.

Program: Europas nya demokratier – de okända grannar.

15.30 The Postsocialist Condition: A Cultural Trauma?
Piotr Sztompka, Jagellonian Universitet Kraków/ Polen

15.30 -16.30 Kommentarer av
András Bozóki, Central European Universitet, Budapest/Ungern
Dorothée de Nève, Martin-Luther-Universitet Halle-Wittenberg/Tyskland
Dorin Tudoran, Bukarest/Rumänien
Li Bennich-Björkman, Uppsala Universitet/Sverige
Jan Kubik, Rutgers Universitet/USA

Paus

17-19 Paneldiskussion
Samtalets moderator är Mika Larsson, kulturråd vid Sveriges ambassad i Warszawa, tidigare verksam som journalist, bl a som utrikeskorrespondent i Polen.

Medverkande:
Piotr Sztompka, Jagiellonska universitetet, Kraków
András Bozóki, Central European University Budapest
Dorothée de Nève, Martin-Luther-Universitet Halle-Wittenberg
Dorin Tudoran, Senior Director IFES - democracy-at-large, USA
Li Bennich-Björkman, Uppsala Universitet
Jan Kubik, Rutgers Universitet USA

Moderator:
Mika Larsson, Sveriges kulturråd i Warszawa

Piotr Sztompka, född 1944, en av Polens viktigaste och mest erkända sociologer, professor vid Jagiellonska universitetet i Krakow och Jozef Tischners Europahögskola, ordinarie medlem i Polska vetenskapsakademien (PAN) och Polska akademien för vetenskap och Konst (PAU), ordförande i International Sociological Association. Han är gästföreläsare bl a vid Columbia University och John Hopkins University.
Hans forskningsområde är framför allt teoretisk sociologi och samhällsforskningens metodologi.
Har publicerat ett dussintal böcker, huvudsakligen utomlands, bl a .: "Rethinking Progress" (1990), "Society in Action" (1991), "Trauma wielkiej zmiany” (Den stora förändringens trauma) (2000). Hans internationellt mest kända arbete är "Sociology of Social Change" (1993), som översatts till flera språk.

Fri entré

Mer info:
www.sh.se/cbees
http://www.icr.ro
www.kulturhuset.stockholm.se

 

« Tillbaka
      
Website Security Test