Program/Events
JUNI 2020
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Följ oss
Program


En kväll om den polska poeten Anna ÅšwirszczyÅ„ska

Torsdag 11 dec kl 18.30
Rönnells Antikvariat
Birger Jarlsgatan 32
Stockholm

En kväll om den polska poeten Anna ÅšwirszczyÅ„ska med anledning av att hennes diktsamling Lidandet och glädjen kommer ut på Lejd förlag i översättning av Irena Grönberg och Lisa Mendoza Åsberg. Medverkande: Camilla Hammarström, Renata Ingbrant och Irena Grönberg. Läs mer.

Anna Świrszczyńska
är en av Polens främsta poeter. Hon föddes 1909 i en konstnärsfamilj i Warszawa och dog 1984 i Krakow. Under kriget arbetade hon som sjuksköterska, och kom senare att skildra krigsupplevelserna med fotografisk exakthet. Hon väjer inte för de svåraste ämnen och skriver ur sitt perspektiv som civil kvinna. Den kvinnliga erfarenheten av kroppen och åldrandet är också ett centralt tema i hennes poesi. Denna bok är ett urval av dikter ur hennes hela författarskap.

Mer om Anna Świrszczyńska

Anna Świrszczyńska
(1909-1984) var en polsk poet, dramatiker och prosaist, som förutom litteratur för vuxna skrev många barn- och ungdomsböcker.

Anna ÅšwirszczyÅ„ska föddes i Warszawa. Hennes far var målare och skulptör, framför allt gjorde han många målningar med motiv ur polsk historia, vilket grundlade ett stort historieintresse hos dottern. Hon hade själv tänkt att söka in till konsthögskolan men på grund av familjens svåra ekonomiska situation studerade hon istället polska språket och litteraturen. Under studierna blev hon fascinerad av äldre polsk litteratur vilket ledde till att hon tog in element av 1600-talspolska i sitt eget poetiska språk. Hon debuterade som poet 1930 och 1934 genom dikter i tidskrifter, och 1936 utkom hennes första diktsamling, Wiersze i proza. Vid denna tid började hon även skriva för barn. Hon blev redaktör för det polska lärarförbundets barntidning och skrev bidrag till denna och andra barntidningar.

Under andra världskriget och den nazityska ockupationen kunde ÅšwirszczyÅ„ska inte längre försörja sig som skribent. Hon arbetade då bland annat som expedit och vårdbiträde, samtidigt som hon publicerade prosa, poesi och dramatik i underjordiskt utgivna böcker och tidskrifter. Hon deltog i Warszawaupproret 1944 som sjukvårdare. De svåra erfarenheterna från kriget skulle spela stor roll i hennes senare diktning.

Efter kriget flyttade Anna ÅšwirszczyÅ„ska till Kraków där hon sedan bodde under resten av sitt liv. Hon började åter skriva i tidningar och tidskrifter, skrev radiopjäser och manus till tecknade filmer och arbetade som dramaturg på en barnteater. Från 1951 levde hon enbart som författare och fri skribent. Nästa diktsamling, Liryki zebrane (Samlad lyrik) kom inte förrän 1958. Där ingick bland annat dikter från krigsåren. Därefter utgav hon ytterligare sex diktsamlingar och några urvalsvolymer.

Anna ÅšwirszczyÅ„ska belönades för sina barnböcker med polska premiärministerns pris (1973). Hon tilldelades också Riddarkorset och senare Officerskorset av orden Polonia Restituta, samt Nationella utbildningskommissionens minnesmedalj.

I  ÅšwirszczyÅ„skas tidiga dikter syns spår av en barndom tillbringad i fadern historiemålarens ateljé. Ofta liknar de en bild eller tavla målad med ord, ibland med undertitlar som ”Fresk”, ”Gobeläng”, ”Barockgobeläng”. Stilisering till gammaldags polska är också vanlig.

I diktsamlingen Czarne sÅ‚owa (Svarta ord) från1967 finns en fascination för det exotiska och ”primitiva”. Poeten söker här efter något ursprungligt och autentiskt i afrikansk traditionell kultur med dess masker och sånger. Här finns dessutom början till den skildring av kvinnligheten som hon sedan skulle utveckla i Jestem baba.

Ett viktigt drag i ÅšwirszczyÅ„skas poesi är hennes intresse för det kvinnliga, för kvinnlig psykologi och olika aspekter av kvinnokroppen. I diktsamlingen Jestem baba (Jag är en kärring) från 1972 skriver hon ingående och kompromisslöst, med nästan exhibitionistisk ärlighet, om ett kvinnligt sätt att se och uppfatta världen. Dikterna handlar om sensualitet och om kvinnokroppens biologi i olika stadier av livet, om förlossningar och längtan efter en man. Hon var en pionjär inom polsk poesi för att uttrycka detta slags kvinnliga erfarenheter.

Upplevelserna under andra världskriget hade en omvälvande inverkan på ÅšwirszczyÅ„ska och många andra poeter i samma generation. Krigets brutalitet tycktes kräva ett nytt poetiskt språk. För ÅšwirszczyÅ„ska ledde det bland annat till en mer personlig och känslofylld poesi. Hon kämpade länge med att hitta ett riktigt uttryck för erfarenheterna under Warszawaupproret, då hon som sjukvårdare kom i närkontakt med krigets grymhet. Trettio år efter upproret, 1974, gav hon ut diktsamlingen BudowaÅ‚am barykadÄ™ (Jag byggde barrikad). I dessa dikter finns inga konstfulla poetiska metaforer, deras form är lakonisk och sträng, och de skildrar inte i första hand de stridandes hjältemod utan ett vardagsliv fyllt av hunger, skräck, lidande och död. Boken möttes dock av en del negativ kritik när den utkom eftersom många läsare uppfattade den stränga formen och frånvaron av hjälteskildringar som brist på patriotism.

De två epokgörande diktsamlingarna Jestem baba och BudowaÅ‚am barykadÄ™ kan uppfattas som varandras motsatser, den ena handlar ju om kriget och den andra om den privata erfarenheten av att vara kvinna. Men det kan också vara så att de är beroende av varandra. Utan krigsupplevelsernas chock skulle poeten kanske inte ha börjat söka ett nytt uttryck för känslor eller kropp, och utan sin syn på kvinnligheten skulle hon inte ha skildrat Warszawaupproret på det sätt hon gjorde.

I många dikter finns en grotesk, skräckfylld humor där gamla välkända allegorier bearbetas och förvrängs. Karakteristiskt för ÅšwirszczyÅ„ska var också att hon ständigt omarbetade sina dikter: kortade av dem, ändrade strofindelningen, lade till undertitlar eller skrev om. Det kan alltså vara stora skillnader mellan en dikt i ursprungsutgåvan och en senare samlingsvolym.

ÅšwirszczyÅ„skas barnböcker var av en annan typ, de hade ofta ett pedagogiskt syfte och kunde  t ex innehålla texter till helger och nationella högtider, skildra polsk historia eller historiska legender.

Anna ÅšwirszczyÅ„ska var också dramatiker och skrev fram till 1970-talets början minst ett fyrtiotal teater- och radiopjäser för både barn och vuxna. I hennes senare poesi finns det teatrala kvar genom att hon gärna uttrycker sig i rolldikter. I de många kvinnodikterna finns till exempel dottern, modern, den hatande kvinnan, den gamla styvmodern, och så vidare.

Nobelpristagaren Czesław Milosz var en stor beundrare av Świrszczyńskas poesi. Han skrev bland annat en bok om henne och gjorde ett urval av hennes dikter till en samlingsvolym.

 

Köp boken

Läs recensionen i Norrköpings Tidningar

« Tillbaka
      
Website Security Test