Program

Stockholm Future Imperfect - Joanna Rajkowska i Stockholm

17 - 23 oktober 2011
Stockholm
 
STOCKHOLM FUTURE IMPERFECT WORKSHOP 17 - 22 OKTOBER

Av JOANNA RAJKOWSKA

FÖRELÄSNING OM OCH MED JOANNA RAJKOWSKA
fredag 21 oktober kl 10
Konstfack, LM Ericsons Väg 14

PRESENTATION OCH DISKUSSION AV WORKSHOP RESULTAT

söndag 23 oktober kl 18
Mossutställningars ”Nya kontoret”, Birger Jarlsgatan 18 A, 4 tr.
Gratis! Soppa bjuds!

Kom och prata om stadens offentliga institutioner och dess framtid!

Söndagen den 23 oktober klockan 6 så presenteras resultaten av Stockholm Future Imperfect av Joanna Rajkowska och de tio studenter från Konstfack och Kungliga konsthögskolan som deltagit. Möt dem och fråga om deras intryck och tankar om dessa urbana heterotopier.

Under en vecka har de arbetat och besökt fyra institutioner som de kommer att ta upp i samtalet: Migrationsverket i Märsta, Krigsarkivet på Karlaplan, Krematoriet på Skogskyrkogården, Äldreboende i Roslagstull.

Workshopen Stockholm Future Imperfect är ett försök att tänka på framtiden – att sätta igång fantasier om stadens framtida liv, dess möjliga utveckling eller felutveckling och alla slags förändringar i samhällslivet. Workshopen kommer att äga rum i flera steg och varje steg börjar med ett besök på en plats som är viktig för samhället, t ex Krigsarkivet, Micasa Fastigheter (äldreboenden), Migrationsverket, och Skogskyrkogårdens krematorium. Vi ställer frågan: vad kommer att hända i Stockholm om femtio, sjuttio eller hundra år? Hur kommer arkiven att se ut? Hur kommer gamla människors hem att se ut? Vad kommer att hända med kyrkogårdarna? Kommer de urbana heterotopierna att ändra karaktär, och i så fall hur? Och vad kommer att hända med det mångskiktade och komplicerade minnet av stadens historia? Vi ska försöka reflektera över alla dessa frågor från en framtidsposition för att kunna aktivera det okändas och osäkras domäner, futurum imperfekt. Allt för att undvika att falla i det förflutnas giftiga fälla och i stället använda minnet för att fantisera om framtiden för det som är här och nu, om vad som är viktigt och möjligt för staden.

JOANNA RAJKOWSKA är född 1968 i Bydgoszcz (Polen). Hon skapar objekt, filmer, installationer, aktioner samt interventioner i det offentliga rummet.

Joanna Rajkowska är en av de mest omdiskuterade nutida polska konstnärerna. Mottagandet av hennes verk är mycket tydligt avhängigt av de politiska och sociala förändringarna i Polen. Hennes mest kända verk från senare år är Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich (Hälsningar från Jerozolimskiavenyn), 2002-2009 och Dotleniacz (Syrsättaren), 2006-2007. Båda hade formen av sociala skulpturer installerade i Warszawas offentliga rum. Båda skulpturerna gav möjligheter att observera mänsklig interaktion och blev även orsak till interaktion, de gav upphov till gräsrotsinitiativ och diskussioner om det gemensamma stadsrummets historia och minne.

Joanna Rajkowska har studerat måleri på konsthögskolan i Kraków 1988-1993 med professor Jerzy Nowosielski som huvudlärare. Hon har även studerat historia på Jagiellonska universitetet i Kraków 1987-1992.

Joanna Rajkowska fick år 2007 tidskriften Politykas prestigefyllda kulturpris ”Paszport”. Enligt juryns motivering fick hon det för ”ovanliga projekt som förverkligas i det offentliga rummet, för att hon sträcker ut handen mot den människa som irrar omkring i staden".
 
www.rajkowska.com

Arr.: Mossutställningar i samarbete med Polska institutet.

Med stöd av Kulturrådet

« Tillbaka
      
Website Security Test