Program/Events
JUNI 2020
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Följ oss
Program

Utställningen Rainbow in the Dark - om trons glädje och plågor

17 oktober 2015- 17 januari 2016
Malmö konstmuseum
Malmö


Rainbow in the Dark - om trons glädje och plågorär en utställning om konst, religiösa riter, mystik, andlighet och tro som undersöker hur lockelsen från religion, mystik och det irrationella bortom modernitetens horisont behandlas i konsten idag. Utställningen visar såväl måleri som fotografi, video, skulptur och installationer, och utforskar hur samtidskonsten ifrågasätter motsättningen mellan religiösa och sekulariserade samhällen.

Begreppet post-sekularism har använts för att beskriva det som många upplever som ”religionens återkomst”. Inte minst i det europeiska politiska medvetandet försöker man hantera trosfrågornas allt större plats i den offentliga debatten. Att globala konflikter alltmer uppfattas som religionsstrider påverkar även det allmänna medvetandet.

Senmodernismen och samtidskonsten brukar betraktas som en bastion för sekulära eller icke-religiösa värderingar. Under 1900-talet har publiken fått stifta bekantskap med nya medier och konstformer tätt sammankopplade med tekniska framsteg, sekularisering och olika former av individualism. De idéer som inspirerat den moderna konsten kommer främst från modern filosofi, progressiv politik, psykologi och populärkultur - inte från religion eller teologi. Men religionens återkomst från periferin till det kulturella och politiska medvetandets huvudfåra – gäller också bildkonsten.

Rainbow in the Dark
vill ifrågasätta det länge grundmurade motsatsförhållandet mellan religiösa och sekulära samhällen och samtidigt med hjälp av samtida konstverk analysera modernismens uppfattning av mystik, tro och religiösa riter. Några konstnärer har intresserat sig för hur religiösa normer inverkar på samhället. Andra uppmärksammar likheterna mellan religion och konst som institutionaliserade ”trossystem”. Vissa konstverk tar avstamp i olika former av religiösa riter, här iscensatta som sekulära performanceverk, eller ”förstärkta” med hjälp av olika konstnärliga metoder.

Utställningen är en uppföljare till ett projekt som presenterades på SALT Galata i Istanbul och som var resultatet av ett försök att titta närmare på trosfrågor och samhällspolitik i Turkiet. I projektet på Malmö Konstmuseum får den sekulariserade svenska kontexten bilda ramverk för en ny konstellation verk mot bakgrund av de dagsaktuella utmaningarna kopplade till religiösa och etniska konflikter.

Utställningen har möjliggjorts tack vare generösa lån från Museum of Modern Art i Warszawa, Van Abbemuseum i Eindhoven, Mathaf: Arab Museum of Modern Art i Quatar och Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, samt med stöd från Polska institutet i Stockholm.

Curatorer: Galit Eilat och Sebastian Cichocki

Medverkande konstnärer

Juan Pérez Agirregoikoa, Tamar Guimarães & Kasper Akhøj, MirosÅ‚aw BaÅ‚ka, Yael Bartana, Magnus Bärtås, Carl Johan Erikson, Etcetera collective, Michael Kessus Gedalyovich, Nilbar GüreÅŸ, Michal Heiman, Jonathan Horowitz, Hristina Ivanoska & Yane Calovski, Gülsün Karamustafa, Köken Ergun, PaweÅ‚ Kwiek, Honorata Martin, Jumana Manna & Sille Storihle, Virginia de Medeiros, Teresa Murak, Nira Pereg, Lene Adler Petersen & Bjørn Nørgaard, Wael Shawky, Slavs and Tatars, Zbigniew Warpechowski, Nahum Zenil och Artur Å»mijewski.

Läs mer

Foto: Jumana Manna & Sille Storihle, “The Goodness Regime”, 2013 © Jumana Manna & Sille Storihle

« Tillbaka
      
Website Security Test