Program

"Förstörelsen syntes så oemotståndlig" - ett utdrag ur Quo Vadis av Henryk Sienkiewicz

En video av fotografen och filmaren Andrzej Markiewicz med skådespelaren Michal Axel Piotrowski som läser utdrag ur den svenska översättningen av Quo Vadis, den mest kända romanen av Henryk Sienkiewicz.

Henryk Sienkiewicz är den första polska Nobelpristagaren i litteratur (1905). Motivering löd: på grund av hans storartade förtjänster som episk författare. Svenska akademiens ständige sekreterare Carl David af Wirsén inledde sitt tal till pristagaren med följande ord:
Evar ett folks litteratur ännu lever ett rikt och outsinligt liv, där är ock detta folks tillvaro tryggad, ty kulturens blomma kan ej uppspira utan jordmån. Men inom varje folk gives det dessa sällsynta snillen i vilka nationernas genius samlar sina krafter; då de stå inför världen som folkandens representanter. De vårdar folkets minnen från flydda dagar, men för att stärka dess hopp på en framtid. Deras diktning skjuter starka rötter i det förgångna, liksom Baublis väldigs ek i Litauens vildmark, men kronan susar i dagens vind. En sådan representant för ett folks litteratur och andliga odling är den man, vilken Svenska akademien detta år utmärkt med nobelpriset. Han är närvarande i vår krets, och hans namn är Henryk Sienkiewicz.

Quo Vadis publicerades 1896. Quo vadis är latin och betyder Vart går du?. Romanen handlar om förföljelserna av de kristna under kejsaren Nero, som regerade under åren 37 – 68 efter Kristus.  I Sverige gavs den ut på Bonnier året 1898 som Från Neros dagar, i översättning av Vera von Kraemer.

Foto och klippning: Andrzej Markiewicz
Texturval och uppläsning: Michal Axel Piotrowski

Polska institutet i Stockholm, 2016

« Tillbaka
      
Website Security Test