Program

"Polsk kvinnodagbok" - en utställning om mötet mellan tradition och nutid, konservatism och modernitet, alltså om kvinnosynen i Polen, om rådande mönster för kvinnlighet, om hur kvinnor ser på sig själva och talar om sig själva. I centrum står den polska kvinnans självporträtt och dagbok.


7 – 20 april 2008
Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala
Fri entré
Vernissage: måndag 7 april, kl 17.00

Öppettider
Måndag - fredag: 10.00 – 20.00
Lördag: 10.00 – 20.00
Söndag: 12.00 – 17.00

Det är ingen större generalisering att säga att kvinnans position i Polen alltid har varit speciell och i grund och botten stark. Man kan säga att det finns en särskild polsk variant av kvinnans frigörelse. Särskilt under de många svåra perioderna i den polska historien spelade kvinnorna en viktig roll, inte bara i den traditionella meningen som ”hemmets och husets väktare”. Under de senaste 200 årens krig, nationella uppror och utländska ockupationer gick många män ut i kriget, skickades i exil eller fångläger och tvingades lämna hemmet och familjen. Då fick kvinnorna en ovärderlig roll, både på det andliga och materiella planet, som väktare av den nationella kulturen och identiteten och av familjetraditionen. Det var också kvinnorna som arbetade, försörjde familjen och förvaltade familjens egendom under männens frånvaro. De var ”den polska nationens mödrar” i den romantiske nationalpoeten Mickiewicz mening, fulla av offervilja. Men denna idealiserade bild blev också som en boja, ett effektivt hinder för vidare utveckling. Senare, under kommunisttiden, fanns en annan variant av kvinnlig frigörelse, framtvingad av den statliga ideologin och fattigdomen. Kvinnor var tvungna att arbeta eftersom det inte gick att försörja familjen på en lön, de hade god tillgång till högre utbildning och vissa sociala förmåner som daghem och barnbidrag. De var aktiva i den underjordiska Solidaritetsrörelsen på 80- talet, men när landet återfick sin frihet 1989 drog sig hjältinnorna från de åren tillbaka och glömdes bort. Agnieszka Graff skriver i sin bok Åšwiat bez kobiet (En värld utan kvinnor) att kvinnan blev ett offer på systemförändringens altare. I Polen pågår en debatt om kvinnans plats i samhället och familjen, många vill fortfarande se en kvinna som går tre steg bakom mannen och ser hemmets skötsel som sitt kall. Samhällsutvecklingen idag går dock i helt motsatt riktning. Polska kvinnor gör karriär, fortbildar sig, startar egna företag, studerar (på polska universitet finns idag fler kvinnliga än manliga studenter) och förblir singlar under allt längre tid i livet. Polska kvinnor väljer vad de vill ha både ur traditionen och moderniteten: ambition och personlig utveckling, men också omsorg om hemmet och familjen.

Ett annat stort debattämne är förändringar i bilden av manligheten, liksom polska kvinnors inställning till männen. Det talas om frånvarande fäder och auktoritetskris, både i familjen och i samhällslivet. Kvinnor har ofta svårt att hitta en man som kan vara en verklig partner och inte ser kvinnan som en oavlönad hushållerska. Läget håller dock på att bli bättre, särskilt i större städer är exempelvis män med barnvagnar ingen ovanlig syn.

* * *

Polska kvinnliga konstnärer fick ett stort genombrott i slutet av 90-talet, men i stället för politisk kampkonst ägnade de sig ofta åt hyllningar till kvinnligheten. Detta tema blev efter några år så uttjatat att det idag har förlorat sin betydelse. I grunden låg en kvinnlig medvetenhet, men de intressantaste exemplen gick utanför den vanliga bilden av ”kvinnlig konst” eller ”kvinnligt språk”. En mycket intressant riktning idag sysslar med djupare reflektion över den kvinnliga konstnärens roll i den föränderliga polska verkligheten.

Balansen mellan tradition och nutid är viktig för dagens kvinnliga polska konstnärer. Deras konst kännetecknas fortfarande av en viss mjukhet och en ovilja mot politiska ställningstaganden och skarpa kommentarer om verkligheten. Snarare finner vi humor, ironi och en vilja att hjälpa och förstå andra människor. Innehållet ligger alltså snarare i linje med den konservativa kvinnosynen, konstnärerna försöker vara ”snälla flickor” och sysslar ofta med mänskliga relationer.

Magdalena Ujma


Anna Baumgart

(f 1966)
Sysslar framför allt med video och skulptur men gör också större aktionsprojekt där antropologiska och sociologiska idéer spelar stor roll. Utbildade sig till skulptör på konstakademin i Gda?sk med utmärkta vitsord. Ett vanligt ämne i hennes konst är populärkulturens inflytande på människors uppfattning om könsroller. Intresserad av feministiska frågor, framför allt gällande uppfostran och kvinnlig familjetradition.
Bor och arbetar i Warszawa.
Dostalam to od mamy (Jag fick den av mamma, 2002) är en skulptur i naturlig storlek, ett självporträtt av konstnären och hennes dotter i bröllopsklänningar. De idealiserade figurerna i utpräglade poser, den barockliknande skulpteringen av vecken i klänningstyget, och slutligen materialet, stuck - allt detta leder tankarna till religiös konst, särskilt den traditionella polska kyrkokonsten. Detta kunde vara en helgonskulptur. Å ena sidan anknyter verket till det katolska Polens traditionella kvinnobild, där kvinnan reduceras till sin modersroll. Å andra sidan framhålls symboliskt de kvinnliga familjebanden och upphöjs till en religiös nivå. Konstnären berör här frågan om hur kvinnoideal överförs mellan generationerna och hur den patriarkala kulturens framtvingade konkurrens mellan mor och dotter gör att deras relation präglas av både kärlek och rivalitet.


Karolina Bregula / Aleksandra Buczkowska

Karolina Bregula

(f. 1979)
Har studerat på Grundkurs för fotografisk utbildning vid Folkuniversitetet i Stockholm och på Europejska Akademia Fotografii i Warszawa. Studerar för närvarande vid filmhögskolan i Lodz. Har gjort en omtalad fotoserie och informationskampanj, Niech nas zobacza (Låt dem se oss) som försöker skapa medvetande om homosexuellas situation och deras rädsla för att komma ut med sin läggning.
www.karolinabregula.com

Aleksandra Buczkowska
(f. 1978)
Har studerat på konstakademin i Warszawa och filmhögskolan i Lodz.

Projektet Mezatki (Gifta) består av foton och film. Två unga kvinnor träffas när deras män går hemifrån och umgås hela dagen. Ett originellt vittnesmål om kvinnlig vänskap och gemenskap, om samvaron som rit, vardagssysslorna och vardagslivet som någonting heligt.

Eliza Galey
(f 1978)
Har examen från konstlinjen vid universitetet i Lublin. Har utarbetat en speciell mycket arbetskrävande teknik inspirerad av Braillealfabetet, där många små hål i vit kartong gör att en ibland nästan osynlig bild skymtar fram. Hennes delvis självbiografiska konst tar upp ämnen som ensamhet och främlingskap men också hur familjetraditioner överförs mellan kvinnogenerationerna. Bor och arbetar i Lublin.

Hennes verk Transgresja (Transgression) hänger inte på väggen utan placeras horisontellt. På bilden projiceras en video. Bildens motiv är svårt att urskilja och filmprojektionen gör det ännu svårare. För att uppfatta bilden krävs känsla och intuition snarare än intellektuell förståelse. Tolkningen är alltså inte lätt, men det går att urskilja en personlig problematik, här talas om en blyg kvinna som inte passar in i den moderna livsstilen, om hennes alienation, om hur hennes privatliv störs av andra människors brutala blickar.

Elzbieta Jablonska
(f 1970)
Har examen från konstlinjen vid universitetet i Torun. Hennes ständiga tema är konstnären som mor – det handlar om en konstnärlig grundinställning där omsorgen om andra människor är avgörande. Det personliga möter det offentliga. Det egna privatlivet utsätts för publikens blickar och banala vardagssysslor som matlagning och matning upphöjs till konst. Arbetslivet är ett annat intresse; humor, empati och positiva budskap är viktigt. Hon bor i Bydgoszcz och arbetar vid universitet i Torun. Supermatka (Supermamman) är en fotoinstallation, en ironisk travesti på den traditionella bilden av kvinnan som Den polska nationens moder. Här finns även associationer till religiösa bilder av madonnan med barnet. Jablonska klär ut sig i Stålmannenkostym och låter sig fotograferas i det egna köket med sonen i knät. Det tycks vara en ironisk kommentar om dagens polska kvinna, som måste ha flera olika jobb för att klara sig och samtidigt pressas av idén om ”kvinnans naturliga roll som mor”.

Przypadkowa przyjemnosc (Tillfälligt nöje) är en film som visar hur konstnären smäller i skåpluckorna på en gigantisk skulptur bestående av ett antal köksskåp ovanpå varandra. Köket är ett alldagligt och försummat motiv som här upphöjs till konst.

Ett av Jab?onskas nyaste verk är en serie på 40 foton av en köksavloppssil med matrester. Fotoserien har dagbokskaraktär eftersom konstnären tog ett foto av sin diskho varje dag under hela 2007. Förutom att avloppssilen har ett estetiskt värde som stilleben, lyfter även detta verk fram den banala vardagen.
www.elajablonska.com

Katarzyna Jozefowicz

(f 1959)
Har examen i skulptur från konstakademin i Gdansk. Skapar verk i stor skala bestående av mindre delar som hon själv har tillverkat av papper. Denna sköra konst kan ses som en västerländsk variant av japansk origami, den kräver stor precision och tålamod och många månaders mödosamt ”småpetande”. Verken påminner genom sin öppna struktur om naturföremål eller om miniatyrer av framtidens väldiga städer. Tekniken kan också påminna om att väva mattor eller sy lapptäcken. Katarzyna Jozefowicz bor i Gdansk och arbetar på stadens konstakademi.

Verket Gry (Spel) tillåter interaktion från åskådaren. Det är en stor komposition av 2000 små tärningar tillverkade av reklamblad. De är delvis placerade i oordning, den symmetriska geometriska kompositionen påminner om en modell av en utopisk stad, men symmetrin är störd och element av oordning har smugit sig in.

Malgorzata Niedzielko
(f 1959)
Har examen i skulptur med utmärkta vitsord från konstakademin i Warszawa. Hennes introverta och kontemplativa konst är svårtolkad. Formen är minimal, sparsam och säreget monumental. Den förenas här med associationer till former från naturens värld. Konstnären använder ofta rena naturföremål utan egna tillägg. Det aktuella rummets kontext är viktig. Det går att urskilja en personlig inställning grundad i den egna kroppsligheten. Bor i Bialystok. Arbetar på konstgymnasiet i Supra?l utanför Bialystok.

Niedzielkos skulptur utan titel har formen av ett bord och associerar alltså till hemmet och familjeritualerna kring måltider och sociala möten, men ljudillustrationen pekar mot naturens värld.

Agata Nowicka (Endo)
(f 1976)
Endo är illustratör och tecknare. Hon har blivit populär genom ett slags tecknad serie som publiceras på hennes blogg. Bloggen har existerat sedan december 2001 och bilderna från den kan användas på licens från Creative Commons. Endo har examen från konstgymnasiet i Gdynia och studerar vid högskolan för socialpsykologi i Warszawa. Har gjort en serie teckningar av den egna graviditeten som publicerats i kvinnobilagan till Polens största dagstidning, Gazeta Wyborcza. Senare gavs den ut i utvidgad form i serialbumet Projekt czlowiek (Projekt människa, 2006). Har varit chefredaktör för tidskriften ”Exklusiv”.

Konstnären har skapat en fenomenal krönika över en ung kvinnas liv i storstaden. Arbete, privatliv, nöjen, de stora livsfrågorna – allt detta förenas i lätta och humoristiska bilder ur den nya medelklassens liv. Den samhälleliga bakgrunden är också närvarande: Warszawa under systemskiftets snabba omvandlingsprocess, den nya polska kapitalismen. Endos intelligenta självbiografiska berättelse har en lätt naiv, ”flickaktig” stil, men i grunden är det en ironisk kommentar till hur människor håller på att kvävas av det höga tempot i det postkommunistiska Polen. Populärkulturens språk utnyttjas mycket skickligt.

komix.blog.pl
www.agatanowicka.com

Jadwiga Sawicka
(f 1959)
Målare som förutom målningar också skapar platsspecifika fotografier, objekt och textinstallationer. Foton och textinstallationer skapas i samarbete med Marek Horwat. I Jadwiga Sawickas konst syns ett ständigt intresse för språk, form och förpackningar. Ofta uppträder bilder från polska byar och småstäder, med ett kaos av billig reklam och affärer med second hand-kläder. Konstnären har studerat måleri på konstakademin i Kraków. Hon bor i Przemy?l och arbetar på universitetet i grannstaden Rzeszów

Draperiet bestående av 50 pappersremsor med texten LOVE YOU HATE YOU BORE YOU
fungerar som en provisorisk vägg som delar utställningsrummet men går lätt att riva sönder och förstöra. Remsornas rosa grundfärg ger oroande kroppsliga associationer och antyder en obestämd intimitet. De svarta bokstäverna är aggressiva, men aggressiviteten har ingen adressat. De uttrycker känslor man inte kan vara likgiltig inför, men man vet inte vem som uttrycker dem eller till vem. Känslouttrycken är alltså tomma inombords, det uppstår en dissonans mellan deras intensitet och den inre ihåligheten.
www.jadwigasawicka.c-net.pl


Magdalena Ujma
är curator vid Bunkier Sztuki (Konstbunkern), en konsthall för samtidskonst i Kraków. Hennes huvudintressen är genus i konsten, nutida konstkritik, skönhet och andra estetiska kategorier i dagens värld. 2003 började hon samarbeta med Joanna Zielinska i curatorsgruppen exgirls. Hon har hittills producerat 30 utställningar, däribland Bad News (2006) och Last News (2007), om mediernas och katastrofbildernas inflytande på människors fantasi i dagens värld, och även cykeln Transkultura (2007-2008).

 


Konstnärer:
Anna Baumgart, Karolina Bregula, Aleksandra Buczkowska, Eliza Galey, Elzbieta Jablonska, Katarzyna Jozefowicz, Malgorzata Niedzielko, Agata Nowicka, Jadwiga Sawicka

Curator:
Magdalena Ujma

Pressbilder:

a.tomaszewska@polskainstitutet.se

Anna Baumgart, Dostalam to od mamy (Jag fick den av mamma) 2002

2 skulpturer, polykromt bemålad stuck, höjd: 62 och 168 cm
Ur Galleri Zachetas regionala samling skapad inom ramarna för projektet Znaki Czasu (Tidens tecken). Med tillstånd av Galleri Zacheta, Szczecin.

Eliza Galey, Transgresja (Transgression) 2007
teckning med Braillepunkter, kartong, träskiva, 173 x 171 cm
Tillhör konstnären

Agata Nowicka (Endo)

Del av projektet Mänsklig serietidning, en självbiografisk berättelse om graviditet, 2006
21 digitalutskrifter på kapaskivor, 30 x 20 cm, 1 digitalutskrift på kapaskiva, 153 x 100 cm
Förlaget Kultura Gniewu (Vredens kultur), Warszawa
Tillhör konstnären

Elzbieta Jablonska, Supermatka (Supermamman) 2002
fotoinstallation, digitalutskrifter, träskivor, plastbollar, 2 x 3 m,
metallställning, podium, 10 cm x 1m x 3 m
Tillhör konstnären

Katarzyna Jozefowicz, Gry (Spel), 2001-2003
installation, 20 000 papperstärningar på 3 x 3 x 3 cm
Tillhör konstnären

Malgorzata Niedzielko, Utan titel 2001
skulptur, ljudinstallation, 180 x 45 x 80 cm
Tillhör konstnären

Jadwiga Sawicka, Love Hate Bore 2008

textinstallation, 48 pappersremsor 10 m långa
Tillhör konstnären

Bregula / Buczkowska, Mezatki (Gifta) 2006

10 fotografier, digitalutskrifter, plexiglas, 25 x 60 cm
Med tillstånd av Galleri Program, Warszawa


Arrangör och producent:
Polska institutet i Stockholm: www.polskainstitutet.se


Partners:
Uppsala Konsert och Kongress: www.ukk.se
Galleri Zacheta, Szczecin: www.zacheta.szczecin.art.pl
Galleri Program, Warszawa: www.artprogram.art.pl/polski.htm
Showlighters: www.showlighters.se
Workman: www.workman.se

« Tillbaka
      
Website Security Test