Program/Wydarzenia
STYCZEń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
14
15
16
17
18
19
21
26
27
28
29
30
31
Społeczność
Praktyki

PRAKTYKI W INSTYTUCIE POLSKIM W SZTOKHOLMIE

Jeżeli jesteś...

...osobą lubiącą wyzwania, kreatywną, samodzielną, aczkolwiek umiejętnie pracującą w grupie, wykazującą się zaangażowaniem oraz chęcią rozwoju, zainteresowaną zarówno kulturą szwedzką jak i polską..

... to masz możliwość odbycia interesujących praktyk studenckich / praktyk absolwenckich lub wolontariatu, podczas których będziesz miała/miał‚ szansę pracować z prężnym, kreatywnym zespołem, zdobyć doświadczenie z dziedziny komunikacji, PR, pracy nad realizacją projektów kulturalnych, a przede wszystkim - wykazać się własną inicjatywą. Odbywając praktykę w Instytucie Polskim uzyskasz również możliwość poznania wielu ciekawych postaci polskiego oraz szwedzkiego świata kultury.PRAKTYKI STUDENCKIE:

Wymagania formalne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej
- bycie studentem min. III roku studiów* na kierunkach: kulturoznawych, filologicznych, marketingu i zarządzania, public relations, dziennikarskich, literaturoznawczych lub innych kierunkach humanistycznych
(* dotyczy również studiów podyplomowych oraz doktoranckich.)
- znajomość języka szwedzkiego, polskiego i angielskiego
- posiadanie aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęślliwych wypadków (NFZ, ISIC, Karta Euro 26 lub inne) 
- podpisane oświadczenie o niekaralności (załącznik)

Praktyki studenckie w Instytucie Polskim są bezpłatne; odbywają się przez cały rok kalendarzowy w pełnym wymiarze godzin przez okres jednego miesiąca lub w niepełnym wymiarze godzin przez okres dwóch miesięcy.

IP nie zapewnia zakwaterowania oraz  nie ponosi kosztów związanych z podróżą, wyżywieniem, itp.


CV, list motywacyjny oraz wypełnione dokumenty (do pobrania poniżej) prosimy wysyłać na adres: info@polskainstitutet.se (nie póżniej niż 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk).

Dokumenty do pobrania:


1. Formularz aplikacyjny
2. Oświadczenie o niekaralności

Czytaj: Regulamin praktyk oraz wolontariatu w MSZ i placówkach zagranicznychPRAKTYKI ABSOLWENCKIE:

Wymagania formalne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
- bycie absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunkach kulturoznawczych, filologicznych, marketingu i zarządzania, public relations, literaturoznawczych lub innych kierunków humanistycznych
- od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat
- dobra znajomość języka szwedzkiego, polskiego i angielskiego
- posiadanie aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NFZ, ISIC, Karta Euro 26 lub inne) 
- podpisane oświadczenie o niekaralności (załącznik)

Praktyki absolwenckie w Instytucie Polskim mogą odbywać się bezpłatnie lub odpłatnie (decyzją Dyrektora placówki).
Praktyki odbywają się przez cały rok kalendarzowy w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin, przez okres 1-3 miesiący.

IP nie zapewnia zakwaterowania oraz nie ponosi kosztów związanych z podróżą, wyżywieniem, itp.

CV, list motywacyjny oraz wypełnione dokumenty (do pobrania poniżej) prosimy wysyłać na adres: info@polskainstitutet.se (nie później niż 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk).

Dokumenty do pobrania:

1. Formularz aplikacyjny
2. Oświadczenie o niekaralności

Czytaj: Regulamin praktyk oraz wolontariatu w MSZ i placówkach zagranicznychWOLONTARIAT:

Wymagania formalne:


- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
- bycie studentem lub absolwentem studiów na kierunkach kulturoznawczych, filologicznych, marketingu i zarządzania, public relations, literaturoznawczych lub innych kierunków humanistycznych
- dobra znajomość języka szwedzkiego, polskiego i angielskiego
- posiadanie aktualnego ubezpieczenia od nastÄ™pstw nieszczęśliwych wypadków (NFZ, ISIC, Karta Euro 26 lub inne) 
- podpisane oświadczenie o niekaralności (załącznik)

Wolontariat  w Instytucie Polskim jest bezpłatny; odbywa się przez cały rok kalendarzowy, maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

IP nie zapewnia zakwaterowania oraz  nie ponosi kosztów związanych z podróżą, wyżywieniem, itp.

CV, list motywacyjny oraz wypełnione dokumenty (do pobrania poniżej) prosimy wysyłać na adres: info@polskainstitutet.se (nie później niż 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wolontariatu).

Dokumenty do pobrania:

1. Formularz aplikacyjny
2. Oświadczenie o niekaralności

Czytaj: Regulamin praktyk oraz wolontariatu w MSZ i placówkach zagranicznych

« Powrót