Program/Wydarzenia
MAJ 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
6
7
8
9
10
11
15
22
29
30
31
Społeczność
Praktyki

PRAKTYKI W INSTYTUCIE POLSKIM W SZTOKHOLMIE

Jeśli jesteś...

... osobą lubiącą wyzwania, kreatywną, samodzielną aczkolwiek umiejętnie pracującą w grupie, wykazującą się zaangażowaniem oraz chęcią rozwoju, zainteresowaną zarówno kulturą szwedzką jak i polską...

... to masz możliwość odbycia interesujących praktyk studenckich/ praktyk absolwenckich lub wolontariatu, podczas których będziesz miała/miał szansę pracować z prężnym, kreatywnym zespołem, zdobyć doświadczenie z dziedziny komunikacji, PR, pracy nad realizacją projektów kulturalnych, a przede wszystkim - wykazać się własną inicjatywą. Odbywając praktykę w Instytucie Polskim uzyskasz również możliwość poznania wielu ciekawych postaci polskiego oraz szwedzkiego świata kultury.

PRAKTYKI STUDENCKIE:

Wymagania formalne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
- bycie studentem min. III roku studiów* na kierunkach kulturoznawczych, filologicznych, marketingu i zarządzania, public relations, dziennikarstwo, literaturoznawczych lub innych kierunków humanistycznych
(* dotyczy również studiów podyplomowych oraz doktoranckich.)
- znajomość języka szwedzkiego, polskiego i angielskiego
- posiadanie aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NFZ, ISIC, Karta Euro 26 lub inne) 
- podpisane oświadczenie o niekaralności (załącznik)

Praktyki studenckie w Instytucie Polskim są bezpłatne; odbywają się przez cały rok kalendarzowy w pełnym wymiarze godzin przez okres jednego miesiąca lub w niepełnym wymiarze godzin przez okres dwóch miesięcy.

IP nie zapewnia zakwaterowania oraz  nie ponosi kosztów związanych z podróżą, wyżywieniem, itp.


CV, list motywacyjny oraz wypełnione dokumenty (do pobrania poniżej) prosimy wysyłać na adres: info@polskainstitutet.se (nie później niż 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk)

Dokumenty do pobrania:


1. Formularz aplikacyjny
2. Oświadczenie o niekaralności

Czytaj: Regulamin praktyk oraz wolontariatu w MSZ i placówkach zagranicznych


PRAKTYKI ABSOLWENCKIE:

Wymagania formalne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
- bycie absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunkach kulturoznawczych, filologicznych, marketingu i zarządzania, public relations, literaturoznawczych lub innych kierunków humanistycznych.
- od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat
- dobra znajomość języka szwedzkiego, polskiego i angielskiego.
- posiadanie aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NFZ, ISIC, Karta Euro 26 lub inne) 
- podpisane oświadczenie o niekaralności (załącznik)

Praktyki absolwenckie w Instytucie Polskim mogą odbywać się bezpłatnie lub odpłatnie (decyzją Dyrektora placówki).
Praktyki odbywają się przez cały rok kalendarzowy w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin, 1-3 miesięcy.

IP nie zapewnia zakwaterowania oraz  nie ponosi kosztów związanych z podróżą, wyżywieniem, itp.

CV, list motywacyjny oraz wypełnione dokumenty (do pobrania poniżej) prosimy wysyłać na adres: info@polskainstitutet.se (nie później niż 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk)

Dokumenty do pobrania:

1. Formularz aplikacyjny
2. Oświadczenie o niekaralności

Czytaj: Regulamin praktyk oraz wolontariatu w MSZ i placówkach zagranicznych


WOLONTARIAT:

Wymagania formalne:


- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
- bycie studentem lub absolwentem studiów na kierunkach kulturoznawczych, filologicznych, marketingu i zarządzania, public relations, literaturoznawczych lub innych kierunków humanistycznych
- dobra znajomość języka szwedzkiego, polskiego i angielskiego.
- posiadanie aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NFZ, ISIC, Karta Euro 26 lub inne) 
- podpisane oświadczenie o niekaralności (załącznik)

Wolontariat  w Instytucie Polskim jest bezpłatny; odbywa się przez cały rok kalendarzowy maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

IP nie zapewnia zakwaterowania oraz  nie ponosi kosztów związanych z podróżą, wyżywieniem, itp.

CV, list motywacyjny oraz wypełnione dokumenty (do pobrania poniżej) prosimy wysyłać na adres: info@polskainstitutet.se (nie później niż 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wolontariatu)

Dokumenty do pobrania:

1. Formularz aplikacyjny
2. Oświadczenie o niekaralności

Czytaj: Regulamin praktyk oraz wolontariatu w MSZ i placówkach zagranicznych

« Powrót