Program/Wydarzenia
MAJ 2019
Społeczność
Program

Nowa sztuka w trudnych czasach: wystawa prac Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego w Moderna Museet w Malmö

10 marca – 2 września 2018
Moderna museet Malmö
Ola Billgrens plats 2-4
Malmö


Celem wystawy, rozpoczynającej się 10 marca 2018 roku, jest całościowe przedstawienie dorobku Katarzyny Kobro (1898-1951) i Władysława Strzemińskiego (1893-1952), pary czołowych awangardystów pierwszej połowy XX wieku. Ekspozycja "Nowa sztuka w trudnych czasach" to pierwsza w Szwecji tak kompleksowa prezentacja dzieła kluczowego dla historii europejskiego modernizmu. Kobro i Strzemiński nie byli dotychczas znani szerszej szwedzkiej publiczności.

Działalność Kobro i Strzemińskiego przypadła na bardzo trudny czas w historii, naznaczony przez rewolucję październikową w Rosji, pierwszą i drugą wojnę światową oraz ich dramatyczne konsekwencje. Twórcy kształtowali postępową ideę dotyczącą miejsca i roli sztuki w formowaniu nowego, bardziej demokratycznego społeczeństwa, wolnego od tradycyjnej hierarchii klasowej. Ich koncepcja unizmu odzwierciedlała utopijną wizję świata, w którym sztuka łączy się z życiem.

Kobro i Strzemiński tworzyli w różnych dyscyplinach: uprawiali rzeźbę, malarstwo, projektowali architekturę i scenografie oraz zajmowali się designem. Byli też ważnymi teoretykami sztuki, a ich teksty inspirowały nauczycieli sztuki oraz członków i założycieli wpływowych grup i periodyków artystycznych.

Moderna Museet w Malmö poprzez tę wystawę zamierza poszerzyć perspektywę i pogłębić zrozumienie europejskiej awangardy. Na ekspozycji zostanie zaprezentowanych 60 prac Kobro i Strzemińskiego ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi i innych instytucji.  Uwzględnionych zostanie 10 projektów z działalności grupy a.r., w tym projekt Strzemińskiego z połowy lat 20. dotyczący sposobu prezentacji najnowszej sztuki współczesnej. Rezultatem tej koncepcji jest obecny kształt Sali Neoplastycznej w Muzeum Sztuki w Łodzi. Na potrzeby przyszłego awangardowego muzeum swoje prace przeznaczyli niegdyś europejscy artyści działający głównie w Paryżu, w tym Georges Vantogerloo, Sophie Taeuber-Arp, Vilmoz Husar i Jean Hélion, Henryk Stażewski oraz Theo van Doesburg. Kontekstem prezentacji dzieł głównych bohaterów będą prace z nurtów inspirujących ich intelektualnie i artystycznie: najważniejsze obiekty Moderna Museet z kolekcji rosyjskiego modernizmu, a także prace Mondriana i Vantongerloo, centralnych postaci ruchu De Stijl.

Scenografia wystawy w Moderna Museet jest zaprojektowana tak, aby unistyczne rzeźby Kobro wchodziły w odpowiednie interakcje z przestrzenią wystawienniczą oraz zwiedzającymi. Na czas wystawy organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzeń towarzyszących, obejmujący wykłady i seminaria skupione wokół pytania, jak odświeżyć rozumienie kanonu sztuki modernistycznej. Katalog wystawy, poza reprodukcjami dzieł, będzie zawierał teoretyczne teksty twórców.

Kuratorzy: Iris Müller-Westermann, Ory Dessau i Jarosław Suchan.

Organizatorem wystawy jest Muzeum Sztuki w Łodzi współpracujące z Instytutem Polskim w Sztokholmie i Instytutem Adama Mickiewicza. Projekt jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021. Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021.

« Wstecz