Program


FÖRELÄSNING: ÖSTRA POLEN I STALINS VÅLD 1939-41

29 JANUARI KL 11.00

ABF huset
Sveavägen 41
Stockholm
 
Författaren Artur Szulc berättar om sin nya bok I Stalins våld - Sovjetunionens kuvande av östra Polen 1939-41.

Till skillnad från vad som hände i polska områden under nazistisk ockupation har östra Polens öde från hösten 1939 till sommaren 1941 hamnat i skymundan. Detta trots att sovjetiseringen av Polens östra delar var oerhört brutal. Arresteringar, mord, tortyr och deportationer drabbade hundratusentals polska medborgare. Grova övergrepp kunde drabba vem som helst. Ingen gick säker.

Artur Szulc är historiker och har tidigare skrivit böckerna Röster som aldrig tystnar (2005) och Med förtvivlans mod (2008). Han är flitig skribent i tidskrifter som Pennan & Svärdet och norska MilitaerHistorie.

Till vardags arbetar han som tjänsteman i Försvarsmakten. Han är bosatt utanför Skövde.

Arr: ABF, Polska institutet, Svensk-Polska Föreningen och Norstedts

« Tillbaka
      
Website Security Test