Program

A Complicated Relation: KwieKulik

7 september - 23 oktober

Index
Kungsbro strand 19

onsdag 7 september
kl 17.00 - 20.00
: Vernissage
kl 18.00: Curator Helena Holmberg samtalar med Zofia Kulik

Arr: Index i samarbete med Polska institutet i Stockholm

Den polska duon KwieKulik – Przemyslaw Kwiek och Zofia Kulik – tillhörde på 1970-talet en grupp konstnärer som drevs av sitt intresse för den fysiska verkligheten och konstens och livets materialitet. För KwieKulik var konsten ett verktyg för en ny kritisk uppfattning av verkligheten som inte byggde på en ideologisk grund. Deras omfattande verksamhet med en aktivistisk attityd grundade sig i en tro på att samhället kunde förändras genom konsten, att konsten och livet kunde sammanlänkas och gränsen mellan privat och offentligt upplösas.

Utställningen presenterar ett urval verk från 1970-talet med fokus på installationen Handlingar med Dobromierz (1972–74). Det kan beskrivas som en serie dokumenterade installationer med objekt, hushållsartiklar, frukt och grönsaker, sammanställda i otaliga möjliga konfigurationer, och alltid med deras son Dobromierz i centrum. Handlingar med Dobromierz använder matematiska och semiotiska principer i ett sökande efter relationen mellan form och liv (samhälle). Verket tillkom till största delen i KwieKuliks hem som också fungerade som ateljé, galleri, plats för möten med publik och kollegor och det omfattande arkiv som de ända från början av sin verksamhet byggt och som baserade sig på deras konstnärliga och vetenskapliga forskning.

KwieKulik skapade performance och konstaktioner, objekt, filmer och fotografier. När deras son Maksymilian Dobromierz föddes använde de under två år barnet i sin konstnärliga verksamhet. KwieKulik skrev om detta:

''Vi förenar det konstnärliga arbetet med föräldraskapet när vi på många olika sätt konfronterar vår son med vardagsföremål, behållare och ytor, antingen hemma i vår egen lägenhet eller i promenadsituationer, och varje sådan konfrontation bevarar vi på diabilder.''

''Handlingar med Dobromierz'', där föräldrarna hanterar sitt barn som en docka, hade en stark politisk udd. De visade på regimens ständigt närvarande förtryck och var konstnärernas svar på censuren och den absurda vardagen i det kommunistiska samhället.

Przemysław Kwiek (f 1945), Zofia Kulik (f 1947) / KwieKulik

Både PrzemysÅ‚aw Kwiek och Zofia Kulik har studerat på skulpturavdelningen på konsthögskolan i Warszawa. Kwiek avslutade studierna 1970 och Kulik 1971. En av deras lärare var professor Oskar Hansen, vars teori om den Öppna formen fick stort inflytande på deras verksamhet i duon KwieKulik. Redan under studietiden riktades deras intresse mot själva arbetsprocessen snarare än mot att skapa färdiga verk i form av fysiska objekt. En viktig del av KwieKuliks verksamhet var den noggranna dokumentationen av både egna och andras verk genom den informella konstinstitutionen PDDiU, grundad 1973. Den är än idag en viktig källa för forskning om 1970- och 80-talens polska avantgarde. Det blev även ett typiskt drag för KwieKulik att återvända till sina tidigare verk och använda dem i nya sammanhang och därmed öppna för nya tolkningar. En annan vanlig metod var att utgå från andra konstnärers verk och förse dem med kommentarer eller tillägg. Kritiken mot det rådande kommunistiska systemet var ofta närvarande i duons verk, även om de samtidigt, paradoxalt nog, försökte få bli medlemmar i kommunistpartiet, dock utan framgång.

Efter att KwieKulik upphört med verksamheten som duo 1987 har Zofia Kulik framför allt skapat ett flertal fotokollage i jätteformat där en stor mängd foton, ofta med liknande motiv (t ex en naken man i olika positioner) ställs samman i dekorativa mönster som kan påminna om kyrkfönster eller orientaliska mattor. Den grundläggande tematiken är maktrelationer och systemets makt över individen. Vården av KwieKuliks och PDDiU:s arkiv är en annan viktig del av hennes arbete.

PrzemysÅ‚aw Kwiek har efter 1987 verkat som samhällsengagerad aktions- och performancekonstnär. Precis som under den gemensamma verksamheten i KwieKulik betraktar han alla möjliga händelser i livet som material för sin konst. Han ägnar sig också ibland åt traditionellt måleri men använder det på otraditionellt sätt som en del i sina aktioner, vilka han med ett gemensamt namn brukar beteckna som ''appearance''.

KwieKulik presenteras i det kommande numret av OEI # 53-54/2011 (http://www.oei.nu) med en text av Helena Holmberg och ett rikt bildmaterial.

PROGRAM I SAMBAND MED UTSTÄLLNINGEN:

28 september kl 19: föreläser Georg Schöllhammer, chefredaktör Springerin Magazine, Wien och ledare för tranzit Wien
5 oktober kl 19: RELEASE för OEI # 53-54/2011: 1280 sidor om Dokument, Dispositiv, Deskription, Diskurs. Medverkande: Bokbål, Sten Sandell, Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg, Martin Högström och Christopher West.
12 oktober kl 19: en kväll om dialektiska dokument och strejkkonst med Sophie Berrebi, konsthistoriker och curator verksam i Amsterdam och Ingela Johansson, konstnär. Program i samarbete med OEI.
24 oktober kl 19: en kväll om konst, arkiv och dokument. Program i samarbete med OEI. Mer info följer!

Utställningen följs av en publikation i design av Pascal Prosek som presenteras under senhösten 2011.

Utställningen visas också på Kalmar konstmuseum
3 september - 13 november och presenterar där verk av Geta Brătescu , Ion Grigorescu, Tibor Hajas, Tamás St.Auby, Mladen Stilinović, Raša Todosijević och Goran Trbuljak.

Läs mer på:

http://www.kulikzofia.pl/index_eng.html
http://www.culture.pl/web/guest/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/zofia-kulik
http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/przemyslaw-kwiek
http://raster.art.pl/galeria/artysci/kwiekulik/kwiekulik.htm

« Tillbaka
      
Website Security Test