ProgramJolanta Halkiewicz om den första minnesstenen för Katynmassakerns offer i Sverige

Erinringen är den jordiska kampen med tiden - Eduard Spranger, tysk filosof, psykolog och pedagog.

Den 13 april är den internationella minnesdagen för Katynmassakerns offer. I den sovjetiska massavrättningen mördades bl.a. tusentals polska officerare i skogsområdet Katyn på direkt order av Politbyrån.

För att högtidlighålla detta minne presenterar vi en berättelse av Jolanta Halkiewicz, f.d.ordförande i Polska Flyktingrådet OPON om den första minnesstenen för Katynmassakerns offer i Sverige. Historien kommer i både video- och textformat:

Video på svenska här.


Våren 1940 blev på order av Stalin och Beria minst 25 tusen polska officerare, som tillfångatagits av Sovjetunionen, bestialiskt mördade i Katyn och andra avrättningsplatser i Sovjetunionen med ett nackskott....

Här är det på sin plats att nämna den första minnesstenen som rests över offren i Katyn, där mördarna är nämnda, nämligen den statyn som restes av ordföranden för Polska Kombattanterna Förening SPK i Sverige, Tadeusz Glowacki, tillsammans med Polska Flyktingrådet i Sverige i oktober 1975. Den placerades på gården, på en hyrd gräsmatta, vid OPON, Polska Flyktingrådets lokal, vid Östermalmsgatan 75 eftersom vi inte fick placera den på gatan framför lokalen av svenska myndigheterna.

Tadeusz Glowacki var den yngste telegrafisten i polska marinen stationerad 1939 vid Westerplatte och blev den förste i gryningen 1 september 1939 att rapportera om Tysklands anfall på Polen! Han blev tillsammans med polska officerarna fängslad i lägret Stuthof men lyckades fly via Tyskland och Danmark och kom till Sverige 1940 med förfrusna fötter.... Han anslöt sig Polska Hjälpkommittens och Polska Kombattanternas arbete att hjälpa polska flyktingar att etablera sig i Sverige. Tog sedermera examen vid KTH och anlade en fabrik i norra delen av landet med hemlig produktion till svenska försvaret.

En vacker dag märkte vi att någon försökt tutta eld på statyn och hällt frätande syra över texten. Vi hade våra misstankar som kanske besannades när i fick veta att sovjetiske ambassadören krävt av statsministern, Olof Palme, att avlägsna minnesstenen men fått till svar att han inte kunde lägga sig i vad folk gjorde på sina tomter! Heder den gången åt honom!

Så statyn överlevde men när bostadsrättsföreningen placerade en sopptunna på gården ansåg vi i att den borde flyttas till en mer hedervärd och synlig plats. Efter många olika försök kunde vi slutligen placera den på en grässlänt vid Johannes Kyrka efter det att katolske biskopen (nuvarande kardinalen) Anders Arborelius och polske konsuln Kaszuba efter samtal med Svenska Kyrkogårdsförvaltningen fått tillstånd till detta. Där är den väl synlig för alla och speciellt för alla polacker som kommer på söndagarna på polska mässor som Polska Katolska Missionen ordnar genom att hyra kyrkan varje söndag!

Söndagen den 6 maj 2001 blev den renoverade och omgjorda minnesstenen återinvigd av fältprästen för "Katynfamiljerna" Zdzislaw Peszkowski som var den ende som undgått döden i Katyn. Invigningen föregicks av den Heliga Mässan i Johannes Kyrka. I högtidligheten deltog representanter för Polska Kombattanternas Förening SPK med ordföranden Michal Bieniasz, representanter för Polska kongressen med ordförande Koba, representanter för Polska Flyktingrådet samt för Polska Hjälpkommitten och många polacker... Närvarande var också representanten för svenska statsministern, f.d. svenske ambassadören i Polen, Stefan Norén och representanter för polska sejmen med Ryszard Czarnecki i spetsen. Ett speciellt skrivet budskap från den siste polske presidenten i exil, Ryszard Kaczorowski, lästes upp. Projektet av det nya minnesmärket är gjort av Michal Bieniasz, dåvarande ordföranden för SPK och sedermera mångårig ordförande för Polska Kongressen.

Under samma tid restes en staty av föreningen SPK i London på kyrkogården Ganersbury Cemetery över de mördade i Katyn men utan gärningsmännens namn som engelsmännen förbjöd! Så man kan konstatera att statyn över offren i Katyn i Stockholm är den första i världen där gärningsmännens namn är namngivna! Så Tadeusz Glowacki kan i sin grav vara med över sitt arbete och verk.


Jolanta Halkiewicz
f.d.ordförande Polska Flyktingrådet OPON i Sverige

 

Foton 1-7 och video: Patrycja Treichel, Ewa Strozniak
Foto 8: Polska Kongressen i Sverige

« Tillbaka
      
Website Security Test