Program

Gdanskstationen (Dworzec Gdanski)
dokumentärfilm av Maria Zmarz-Koczanowicz, engelsk text

lördag 15 mars kl 14.30
Biografen Zita, Birger Jarlsgatan 37

Efter filmen paneldiskussion på svenska med Joanna Rose (moderator), Leopold Sobel, Aleksander Perski och Halina Hylander.

Fri entré

Utställningen ”1968”
Judiska museet

Endast cirka 60-80 tusen judar av 3 miljoner överlevde Förintelsen på det territorium som 1945 blev Polen. Efter krigsslutet kom cirka 150 tusen av de polska judar som flytt till Sovjetunionen tillbaka till Polen. Samanlagt levde således drygt 200 tusen judar i Polen några år efter Förintelsen.

Många av dem – nästan 100 tusen personer – valde dock att fly Polen efter pogromen i Kielce i juli 1946, då 37 judar mördades av en mobb med inslag av lokal polis. Därefter emigrerade ytterligare cirka 80 tusen judar från Polen huvudsakligen till Israel i två omgångar 1948-1949 och 1956-1959. Efter detta fanns cirka 20 tusen judar kvar i landet.

Efter sexdagarskriget 1967 började myndigheterna framställa Polens återstående judar som en ”femtekolonn”. Propagandan var en del av maktkampen mellan olika fraktioner inom kommunistpartiet. Den skärptes våren 1968, efter studentdemonstrationer mot censuren. Demokratirörelsen framställdes om ”sionister” eller ”kosmopoliter” i maskopi med ”den amerikanska imperialismens, den västtyska revanschismens och världssionismens gemensamma antipolska konspiration”. Tusentals människor med judiskt påbrå (också sådana som var omedvetna om den) avskedades från sina arbeten, somliga åtalades för uppdiktade brott. Regeringen förkunnade att de kunde lämna landet, på villkoret att de avsade sig sitt polska medborgarskap.

Berövade arbete, möjlighet till studier (i vissa fall fråntagna sina lägenheter) och utsatta för statsdirigerad antisemitism valde över 15 tusen polska judar att fly landet. Efter kommunismens fall 1989 har bara några få av dem återvänt. Polska kommunister lyckades nästan fullfölja nazisternas idé om ett ”judefritt” Polen.

Året 1968 blev ett omvälvande och dramatiskt år i både väst och öst.  I Judiska Museets utställning står berättelsen om hur de polska judarna fördrevs ifrån sitt hemland i fokus.

Judiska Museet hade inte kunnat presentera denna utställning utan professionellt och engagerat stöd från utställningsgruppen; Miriam Andersson Blecher, Christina Gamstorp, Gabriel Herdevall, Jackie Jakubowski och Maciej Zaremba. Ett stort tack till dem och till våra samarbetspartners som genom sina bidrag möjliggjort gestaltningen av utställningen ”1968”.
Vi vill också speciellt tacka alla de personer som genom sina texter, vittnesmål, filmer, fotografier och utlånade föremål i utställningen berättar sin historia.

Det är vår förhoppning att utställningen skall inspirera till eftertanke och samtal.

Judiska museet i samarbete med Polska institutet

« Tillbaka
      
Website Security Test