Program

Föreläsning Translators as ambassadors and legislators (på engelska) Jerzy Jarniewicz, en av Polens främsta översättare

Efter föreläsningen:
Översättarverkstad: ”Att översätta polsk litteratur till svenska eller svensk litteratur till polska”
(leds av Zbigniew Kruszyñski och Tomas Håkanson)

I samarbete med Södertörns högskola


Translators as ambassadors and legislators.

Literary translators can be classified into two groups, which I propose to call ambassadors and legislators, depending on the roles they perform in intercultural communication. The first group focuses on the source-language literature and tries to be representative in their choices of translated works, acknowledging the existing canon and translating what a foreign culture declares its greatest literary achievements. Legislators, on the other hand, are not interested in reproducing the hierarchies respected in a foreign culture, their main concern is the target-language literature and the ways in which it may be affected by the introduction of a foreign work. Translation for them is not a duty towards a foreign greatness, but rather an intervention in the literary tradition at home. The two types of translators differ primarily in their choices, but also in their translation strategies.
During my talk I will elaborate on the distinction between the two groups of translators, illustrate their different methods of work and discuss the implications of adopting one of the two roles.

 

Jerzy Jarniewicz (1958) – Polish poet, translator, literary critic. Teaches English literature at the universities of Lodz and Warsaw. He is editor of the literary monthly “Literatura na Swiecie”, and has translated the work of many poets and novelists, including James Joyce, Seamus Heaney, Philip Roth, Edmund White, John Banville, Craig Raine, and Christopher Reid. He has written extensively on contemporary poetry for various journals, including “Poetry Review”, “Irish Review”, Cambridge Review”. He is the author of eight collections of poems and six critical books. His poetry has been translated into many languages and presented in international magazines, including: “Paris Review”, “Oxford Poetry”, “Index on Censorship”, and in “The Penguin Book of the Twentieth Century in Poetry” (1999).

Efter föreläsningen:
Översättarverkstad: ”Att översätta polsk litteratur till svenska eller svensk litteratur till polska”
(leds av Zbigniew Kruszyñski och Tomas Håkanson)

Har du goda kunskaper i polska och vill pröva på att översätta till svenska?
Eller kanske du har goda kunskaper i svenska och vill översätta till polska.

Under VT 2007 kommer Polska institutet att organisera workshops för intresserade av översättning av svensk litteratur till polska och polsk litteratur till svenska.

Litterär översättning är en krävande men rolig sysselsättning. Det allra viktigaste är att ha litterär stilkänsla och kunna uttrycka sig väl på målspråket. På Polska institutets översättarverkstad tränar vi dessa färdigheter i två språkgrupper: den första under ledning av Zbigniew Kruszyñski, författare och översättare, ansvarig för den polska gruppen på Litterära översättarseminariet vid Södertörns högskola och den andra under ledning av olika översättare från polska till svenska. Den första blir Tomas Håkanson, översättare från polska och engelska. Varje möte beräknas att ta cirka 2 timmar. För att få delta måste du först översätta en kort text som finns på Polska institutets hemsida och ta med den till workshopen.

Anmälan till översättarverkstaden den 28 februari 2007: info@polskainstitutet.se
(skriv gärna ”översättarverkstad” som ämne)

Preliminära datum för nästa möten: 29 mars, 31 maj


Text för översättning från polska till svenska: klicka här
Text för översättning från svenska till polska: klicka här

« Tillbaka
      
Website Security Test