Program/Events
JUNI 2020
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Följ oss
Program

Feminoteka från Warszawa gästar Nordiskt Forum Malmö

Presentation och föreläsning
fredag 13 juni kl.
18 - 20
sal: Bríet, Malmö Arena

Nordiskt Forum
12-15 juni 2014
Malmö

Nordiskt  forum är en stor nordisk kvinnokonferens med tusentals deltagare. Under konferensen möts kvinnorörelsens representanter, politiker, tjänstemän, forskare, aktivister, representanter från civilsamhället, näringsliv, myndigheter, allmänhet och andra aktörer för att ta pulsen på de jämställdhetspolitiska utmaningarna och formulera konkreta krav och strategier för att uppnå ett jämställt samhälle.

På Polska institutets initiativ deltar Anna DryjaÅ„ska och Agnieszka SosiÅ„ska från stiftelsen Feminoteka i Nordiskt Forum 2014. De talar under rubriken ”Kvinnors rättigheter i Polen: möjligheter och utmaningar”. Så här sammanfattar de sin presentation: År 1989 påbörjades Polens demokratiska systemförändring. Landet omskapades från en auktoritär, kommunistisk ”folkrepublik” till ett demokratiskt kapitalistiskt land. I vissa avseenden är Polen på god väg att uppnå jämställdhet. Under transformationsprocessen blev kvinnors rättigheter en viktig fråga i samhällsutvecklingen och den politiska debatten. Vilka är aktörerna i denna debatt? Hur har vardagslivet förändrats, för män och för kvinnor? Är män och kvinnor varandras partner i tider av viktiga sociala förändringar?

Vår föreläsning koncentrerar sig på de frågor som tas upp i vår organisations viktigaste projekt: våldet mot kvinnor och flickor, kvinnornas position på arbetsmarknaden, upptäckten av vår polska kvinnohistoria mot bakgrund av andra kvinnors rättigheter. Kommer Polen att kunna bli ett land med lika rättigheter och möjligheter för alla?

Feminoteka har funnits sedan 2001 och verkar numera som en stiftelse i Warszawa. Feminoteka arbetar för stopp för alla former av könsdiskriminering i kulturlivet och offentligheten, spridning av genustänkande och feministiskt tänkande, stöd till kvinnors deltagande i det offentliga livet samt spridning av ny teknologi bland kvinnor. En högprioriterad fråga är kampen mot våld mot kvinnor och flickor, därför driver organisationen antivåldsprojekt i stad och land, på skolor och arbetsplatser. Feminoteka vill också påminna om den polska kvinnorörelsens historia, eftersom rörelsen inte skulle kunna existera utan sina föregångare.

Feminoteka driver en hemsida med aktuella nyheter om aktiviteter i kvinnokampen och ger ut ett nyhetsbrev. Organisationen deltar i EU:s Gender Indexprojekt genom att ordna utbildning i jämställdhet för arbetsgivare. Andra verksamheter är kurser om genusfrågor, jämställdhet, organisering och feministiskt självförsvar, möten med författare till böcker om feminism och genusfrågor och försäljning av deras böcker på internet. Feminoteka hjälper också andra kvinnogrupper att organisera sig och att utforma sina hemsidor.

Om Feminotekas representanter på Nordiskt forum:
Anna DryjaÅ„ska är sociolog och var medorganisatör till Europeiska kvinnokongressen i Warszawa 2011. Samma år gjorde hon utställningen ”Lista över motståndare till kvinnors rättigheter” som visades på konstmuseet i Łódź och på Facebook. Hennes examensarbete handlade om sociologins moder Harriet Martineau. Anna är intresserad av politik, kvinnohistoria och sociala medier och är en stor vän av gott kaffe och musik.

Agnieszka SosiÅ„ska är sociolog, samhällsaktivist och samhällsforskare. Hennes examensarbete i sociologi handlade om Polska kvinnokongressen (ett årligt evenemang med tusentals deltagare) sedd genom polska feministiska ledares ögon. Agnieszkas äventyr med Feminoteka började när hon studerade genusvetenskap i Warszawa. Hon verkar i projektet Gendermeria som granskar vilka effekter regeringens och de statliga myndigheternas beslut har för jämställdheten mellan könen. Hon är intresserad av folkrörelser och kvinnors sociala situation. På lediga stunder skriver hon, översätter och reser.

Nordiskt forum: http://nf2014.org/
Feminoteka: http://www.feminoteka.pl/viewpage.php?page_id=10

« Tillbaka
      
Website Security Test