EVENTS

Młoda Polska. Sekelskifteskonst från Polen.

27 oktober 2018–17 mars 2019
Göteborgs konstmuseum, Etagerna
Göteborg

Vernissage lördag 27 oktober kl. 13-17, invigning kl. 14

Symbolistiska landskap, psykologiskt inträngande porträtt och mytologiska iscen-sättningar berättar om ett folk utan land men med en rik kultur och komplex historia. I höst visar Göteborgs konstmuseum – för första gången i Sverige – en utställning med flera nationalklenoder från den polska konstens guldålder kring sekelskiftet 1900.

Młoda Polska (Det unga Polen) är namnet på den konstnärliga strömning som markerar den polska modernismens födelse. I den svenska konsten har riktningen sin närmaste motsvarighet i 1880-talets opponenter men Młoda Polska hade sina särskilda historiska förutsättningar. I symbolistiska uttryck gestaltades frihetslängtan och nationell identitet mot bakgrund av att Polen 1795 delats mellan Ryssland, Preussen och Österrike för att förenas som en nation först 1918.

Nationella minnesdagen för ”De fördömda soldaterna”, 1 mars

”Kriget är inte slut (…) Vi kommer aldrig att gå med på något annat än att leva i en helt suverän, oberoende och rättvist styrd  polsk stat (…) Här är min sista order. Ert vidare arbete och verksamhet ska utföras med tanken att återupprätta full polsk självständighet.” Så skrev år 1945 Hemarméns sista kommendant, general Leopold Okulicki, (pseudonym ”Niedźwiadek”). Många av hans underlydande följde befälhavarens order och lade inte ner vapnen efter andra världskriget. De fortsatte kampen för ett verkligt fritt hemland.

Polens geopolitiska situation var svår 1945. Fredskonferenserna i Teheran, Jalta och Potsdam hade i praktiken delat upp Europa i olika intressesfärer. De polska regeringar som hade utnämnts från 1944 och framåt var inte tillsatta efter val och var beroende av Sovjetunionen. 1947 genomfördes visserligen parlamentsval i enlighet med Jaltakonferensens beslut, men de förfalskades bl a genom den sovjetiska politiska polisen NKVD:s verksamhet.

      
Website Security Test