Program/Events
JUNI 2020
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Följ oss
ProgramGaleria Entropia från WrocÅ‚aw deltar i Supermarket 2014

14–16 februari 2014
Supermarket 2014
Kulturhuset
 Stockholm

www.supermarketartfair.com

För sjunde året i rad samarbetar Polska institutet med den konstnärsdrivna konstmässan Supermarket. Tillsammans har vi hittills presenterat gallerierna: Wyspa, szu szu, f.a.i.t., lokal_30, Galeria Wschodnia, Galeria BiaÅ‚a, Fundacja Salony, Zona Sztuki Aktualnej och Galeria Szara. I februari 2014 är det dags för Galeria Entropia (www.entropia.art.pl) från Wroclaw.

Vernissage: 13 februari

På vernissagen presenteras en rad olika konstnärliga verk bl.a. filmer och en unik performans:
Entropi av konst: En katalog / The Entropy of Art: A Catalogue
k i n e m a t o g r a f i  / c i n e m a t o g r a p h y

 

FLYENDE BILDER / RUNAWAY IMAGES filmer, animationer och levande musik

Maciek BÄ…czyk / musikperformance
Filmset med live musik av Maciek BÄ…czyk 2014.02.13  kl.19.30 
Filmer:   Maciek BÄ…czyk "Architecture in Motion / Bridge" Jacek CzapczyÅ„ski "Glitch Art" Andrzej Rerak i Mariusz Jodko “Filmbild / Film Image" Mariusz Jodko "Horizontal Mystic" Alicja Jodko Alice här och där / Alice Here and There"

”Jag är intresserad av ljud korsat med andra media. Ljud som sätter igång bild och bild som förvandlas till ljud. Numera sysslar jag mest med bandspelaren NAGRA och den analoga synthesizern Synthi AKZ”
Maciek BÄ…czyk

Galleri Entropia presenterar - Katalog: konstens entropi / Ny syn

Installation

Verk av: Maciek BÄ…czyk, Mira Boczniowicz, Olaf Brzeski, Alicja och Mariusz Jodko,  Marcin Mierzicki, Tomasz Opania, Dominik PodsiadÅ‚y samt dokumentation av projektet.

Dessutom:

Flyende bilder
filmer, animationer och levande musik

Maciek BÄ…czyk / musikperformance

Barnfilmstudion
animationer gjorda av barn

Permanent performans

Mira Boczniowicz
/Konstnären som tjänsteman, Vit/röd tråd,Titta!/Curatorer: Alicja och Mariusz Jodko

Entropia har en undersökande profil, det är inte bara en plats för ”konsumtion” av artefakter utan också en mötesplats där många olika konstnärliga praktiker, idéer och strategier kan korsa varandra. Här kan de, ofta för första gången, bli till kompletta verk, nya projekt eller aktiviteter som skapats vid eller bortom gränsen för begreppet konst. 

Entropi är ett bra namn för något som inte är helt preciserat, som därmed motsätter sig den vanliga kategoriseringen och strävar efter att utforska fenomen som ännu inte låtit sig definieras.

Konsten fungerar här som en öppen domän vars gränser kontinuerligt omdefinieras på ett oförutsägbart sätt. Att utmana gränser och uppdelningar - inte bara teoretiska utan också sådana som har med generationer och miljö att göra - det är typiskt för Galeria Entropias attityd ända från början av dess existens. Galleriet grundades 1988 på initiativ av Alicja och Mariusz Jodko, som fortfarande driver det, och finansieras via staden WrocÅ‚aws kommunala budget. Entropia driver en intensiv verksamhet i form av utställningar, konst och pedagogik och försöker samtidigt att sätta in aktuella fenomen i en vidare kontext som rör nutidskonsten, dess källor och historia. Det program som galleriets grundare en gång i tiden utformade genomförs idag i många olika former - förutom utställningar (mer än 500 under galleriets historia) även filmvisningar, föreläsningar, konserter, kurser och möten med konstnärer.

Sedan 1980-talet har Entropia dokumenterat sin verksamhet i ett film- och videoarkiv och har genomfört projekt inom de nya medierna. Ända från början har galleriet haft kurser i filmanimation för barn under namnet Barnfilmstudion. Verksamheten gör att barnen kan ändra attityd mot kultur, medier och hela sin omgivning, från konsumtionsinriktad till aktiv, samtidigt som de får chans till eget skapande. Barnfilmstudions filmer har fått många priser på polska och internationella festivaler.

Konstnärer
Under sina 25 år har galleriet samarbetat med hundratals konstnärer, här finns bara plats att nämna några få: Marcin Harlender, Piotr Skiba,  Izabela Chamczyk, Marcin Mierzicki, Bożena Grzyb-Jarodzka, Jerzy KosaÅ‚ka, Maciej BÄ…czyk, Olga Lewicka, Wojciech Gilewicz, Andrzej Jarodzki, Zuzanna Janin, Piotr MÅ‚odożeniec, Jan Mioduszewski, PaweÅ‚ Jarodzki, Kama Sokolnicka, Karolina Freino, Lech Twardowski, Julita Gielzak, Magda Migacz, Iga Brej, Tomasz Sikorski, Kuba BÄ…kowski, Krzysztof KÅ‚osowicz, Krzysztof Skarbek, Krystian Truth Czaplicki, Tomasz DomaÅ„ski, PrzemysÅ‚aw Sanecki, RafaÅ‚ Jakubowicz,  Joanna Nowek, ZdzisÅ‚aw Nitka, Anna PÅ‚otnicka, Józef Robakowski, Dominik PodsiadÅ‚y, Krzysztof WaÅ‚aszek, Jacek Zachodny

Arr: Entropia, Supermarket, Polska institutet i Stockholm

Bild: Entropia  

  

« Tillbaka
      
Website Security Test