Program/Events
MARS 2019
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Följ oss
Program

 

Åttaårsdagen av flygkatastrofen i Smolensk

På morgonen 10 april 2010 störtade det polska regeringsflygplanet Tu-154M nära Smolensk, med Polens president Lech Kaczyński och presidenthustrun Maria Kaczyńska ombord. I katastrofen omkom 96 personer: höga företrädare för den polska staten, höga militärbefälhavare och flygplanets besättning.

Den statliga delegationen var på väg till Katyń för att högtidlighålla 70-årsminnet av Katyńmassakern. I flygkatastrofen omkom Polens president Lech Kaczyński, presidenthustrun Maria Kaczyńska, Polens siste exilpresident Ryszard Kaczorowski, vice talmännen i den polska sejmen och senaten, flera parlamentsledamöter, höga befälhavare ur alla vapenslag i den polska försvarsmakten, präster, företrädare för ministerier, veteranorganisationer, andra organisationer, medföljande personer, samt flygplanets besättning.

Delegationens medlemmar skulle i Katyń ha hyllat minnet av de 22 000 polska officerare och andra krigsfångar som mördades våren 1940 av sovjetiska NKVD. Katyńskogen, Mednoje, Charkiv och Bykivnja, det är områden som idag tillhör Ryssland och Ukraina, och där massmord utfördes på polska krigsfångar: officerare, vetenskapsmän, präster, statstjänstemän och företagsledare.

– Framtiden måste byggas på sanningen och därför är sanningen om Katyń så viktig, ty den leder till rättvisa och tröst för hjärtat. Bland annat dessa ord hade president Lech Kaczyński tänkt säga i Katyń. Bland de 96 offren för katastrofen fanns också några mångåriga utrikestjänstemän: Andrzej Kremer, statssekreterare ansvarig för juridik, avtal och konsulära frågor; Mariusz Handzlik, biträdande statssekreterare i presidentkansliet, anställd i polska utrikesministeriet 1994-2005, tidigare bl a biträdande chef för säkerhetspolitiska avdelningen; Stanisław Jerzy Komorowski, statssekreterare i försvarsministeriet, tidigare (2005-2006) kabinettssekreterare i utrikesministeriet, samt Mariusz Kazana, chef för protokollsavdelningen.

Händelserna 10 april 2010 skakade miljoner polacker i hemlandet och utomlands, och även den internationella allmänna opinionen. Än idag väntar Polen på att de ryska myndigheterna ska lämna tillbaka flygplansvraket och de svarta lådorna, vilka behövs för att kunna få fullständig kunskap om tragedins orsaker.

///Polska utrikesdepartementets pressavdelning///

 

Bild: Maria och Lech Kaczyński

 

 

 

« Tillbaka
      
Website Security Test