Program/Events
JUNI 2020
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Följ oss
Program

Konferensen ”Design's Big Debates”

16-19 juni 2014
Paneldisskussion: onsdag 18 juni kl. 14:30-16:00
UID - Designhögskolan
Umeå

Paneldiskussion: Designmetoder för samhällsvisioner. Utmaningar, chanser och möjliga scenarier.
Idégivare/diskussionsledare: Agata Nowotny, Monika RosiÅ„ska
Paneldeltagare: Maria Jeglińska, Katarzyna Jeżowska, Matylda Krzykowski, Agata Szydłowska
Projektpartner: Culture.pl, Polska institutet i StockholmKonferensen ”Design's Big Debates. Pushing the Boundaries of Design Research” hålls 16-19 juni i Umeå. Arrangörer är brittiska Design Research Society och Designhögskolan vid Umeå universitet. Konferensens värd, Designhögskolan vid Umeå universitet, är en viktig referenspunkt för deltagarna i egenskap av en av världens ledande designutbildningar. Evenemanget ingår i Umeås kulturhuvudstadsår 2014. För hela programmet läs här.

Debatten ”Designmetoder för samhällsvisioner: utmaningar, chanser och möjliga scenarier” är ett initiativ av de polska samhälls- och designforskarna Agata Nowotny och Monika RosiÅ„ska. Deras idé valdes ut bland ett stort antal förslag till programpunkter för konferensen. De fyra inbjudna paneldeltagarna står för skilda perspektiv på design. Maria JegliÅ„ska är industridesigner och forskare. Katarzyna Jeżowska och Matylda Krzykowski är utställningscuratorer, kritiker och initiativtagare till händelser och evenemang. Agata SzydÅ‚owska är konsthistoriker och designkritiker. Denna blandning borgar för ett fördjupat, perspektivrikt och interdisciplinärt samtal.

Deltagarna har olika positioner i designvärlden och olika inställning till designforskningens metoder. De har olika utbildningar och är verksamma inom undervisning, kritik, forskning och praktisk formgivning, både i Polen och internationellt. Även deras utbildningsbakgrund är internationell, från ECAL, Jan van Eyck Academie och Royal College of Arts till Polska vetenskapsakademin och universiteten i Warszawa och PoznaÅ„.

Är  interdisciplinärt utbyte viktigt i designforskningen? Har gästerna olika perspektiv trots liknande intressen? Eller är de lika varandra trots olika erfarenheter? Här ska olika forsknings- och diskussionsperspektiv få mötas.

Debatten börjar med en kort inledning från initiativtagarna Agata Nowotny och Monika RosiÅ„ska där de ger en översikt över designforskningen och ställer några frågor som utgångspunkt för diskussionen. Innan den fria diskussionen sätter igång kommer varje paneldeltagare med korta presentationer av sig själv och sin verksamhet i förhållande till rubriken ”Designmetoder för samhällsvisioner”.

Utgångspunkt för debatten
Traditionellt bygger designforskningen på den vanliga akademiska standarden för vetenskaplighet och professionalism. Men på senare år har denna stränga standard luckrats upp av nya former, som Practice-led Research, Project-grounded Research och Research Through Design. Dessa nya former står för ett mer spekulativt sätt att skaffa kunskap med metoder som fiktiva världar, möjliga scenarier, kontrafaktiska berättelser, tankeexperiment och övningar inför framtiden. De sätter fart på intresset och debatten inom designforskningen och visar på att vi återigen måste tänka igenom relationen mellan forskningsmetodik och skapande. Vi vill reflektera över och ifrågasätta vad ”vetenskaplighet” egentligen betyder inom designforskningen. Är det möjligt att skapa en uppsättning verktyg för att stödja och testa visioner om det framtida samhället och förstå spekulationens och fantasins roll?

Debatten öppnas med några frågor:

-Kan designen sätta upp sitt eget forskningsparadigm? Hur kan det i så fall se ut?
-Kan det interdisciplinära arbetet skapa en ny och egen transdomän för designforskningen?
-Kan det vi kallar designkänsla eller ”design mind” ses som ett forskningsinstrument? Handlar det om ett projektorienterat sätt att se på verkligheten? Vad är det speciella för nyfikenhetens metodologi?
-Går det att identifiera lovande och innovativa idiosynkrasier inom designforskningen?
-Vilken roll i forskningsprocessen har det kaotiska, blandningen, ifrågasättandet av grunden och kritiserandet?

MEDVERKANDE


Idégivare/moderatorer

Agata NowotnySociolog, forskare, konsult i designprocesser och akademisk lärare. I sin doktorsavhandling vid sociologiinstitutionen vid Warszawas universitet analyserar hon trender i kultur och samhälle och granskar designens samhällsroll. Designens och de nya teknologiernas sociala konsekvenser är hennes stora forskningsintresse. Agata Nowotny är lärare i sociologi vid School of Form i PoznaÅ„ och samarbetar med Warszawas universitet och Designavdelningen vid Konsthögskolan i Warszawa. Hon är också medgrundare och ordförande för Instytut dziaÅ‚aÅ„ projektowych (Institutet för designverksamhet) och medlem av programrådet för Łódź designfestival 2013. Tillsammans med Monika RosiÅ„ska arrangerade hon den interdisciplinära konferensen ”NIEwidzialny DIZAJN” 2013  Bosatt i Warszawa.
    Agata Nowotny designar gärna samhälleliga innovationsprocesser och samarbetar med offentliga institutioner, frivilligorganisationer och kommersiella företag för att stödja verksamma människor i att uppnå kreativitet och effektivitet.
agatanowotny@gmail.com

Monika RosińskaMonika RosiÅ„ska är sociolog, designforskare och doktorand vid Avdelningen för forskning om visuell och materiell kultur vid sociologiinstitutionen vid PoznaÅ„s universitet. En interdisciplinär inställning till designforskning är för henne en självklarhet. Sedan 2011 är hon lärare på en kurs hon själv har utformat, ”Design redefinitions: status, practices, contexts” för polska och utländska studenter på universitetet i PoznaÅ„. Hon undervisar också på det humanistiska blocket på School of Form i PoznaÅ„.
    Monika RosiÅ„ska har skrivit boken PrzemyÅ›leć u/życie. Projektanci. Przedmioty. Å»ycie spoÅ‚eczne (Tänka igenom användningen/livet. Formgivare. Föremål. Samhälle) från 2010. Hon har också skrivit många artiklar i vetenskapliga tidskrifter och antologier. Samarbetar med tidskrifterna Res Publica, FUTU paper och 2+3D.
    Tillsammans med Agata Nowotny arrangerade hon 2013 konferensen NIEwidzialny DIZAJN som tog upp sociala, kulturella och kritiska aspekter på design. År 2011 tilldelades hon av PoznaÅ„universitetets stiftelse ett stipendium för framgångsrik vetenskaplig verksamhet.
rosinska.monika@gmail.com


Paneldeltagare

Maria Jeglińska

Industridesigner och forskare, född i Fontainebleau. Har studerat industridesign vid den prestigefyllda ECAL-skolan i Lausanne, där hon tilldelades ett stipendium av IKEA-stiftelsen. Har arbetat hos erkända designbyråer, bl a Konstantin Grcic och Galerie kreo. Grundade i London 2010 sin egen studio, Office for Design & Research, som sysslar med industridesign (möbler, belysning, vardagsföremål), forskningsprojekt och utställningar. Bland hennes kunder finns Ligne Roset, Cinna, Porcelana Kristoff, DesignMarketo, St. Etienne Design Biennale och London Design Festival.
    Maria JegliÅ„ska har deltagit i många utställningar i Polen och utomlands, bl a på Centre Pompidou Metz, Villa Noailles, Barbican Art Gallery och Triennale di Milano. 2012 var hon curator för utställningen Punkty Widzenia / Punkty Siedzenia (Synpunkter / sittpunkter) som visades under huvudprogrammet på Łódź Design Festival och var även en av curatorerna för utställningen Wonder Cabinets of Europe, som visades på London Design Festival (2012) och ICFF i New York (2013). Sedan 2010 är hon forskningsassistent vid W.I.R.E., en oberoende tankesmedja i Zürich. Bosatt i Warszawa sedan 2012.

Katarzyna JeżowskaCurator, konsthistoriker och designforskare. Har studerat Curating Contemporary Design vid Kingston University i samarbete med Design Museum i London, samt konsthistoria vid universitetet i Łódź, där hennes examensarbete handlade om polska designutställningar under de senaste tjugo åren.

Curerar utställningar, skriver texter samt undervisar om design och utställningar vid Central Saint Martins i London, konsthögskolan i PoznaÅ„ och som gästlärare vid olika skolor i Polen och utlandet. I sin doktorandforskning om polska industriutställningar efter 1945 förenar hon curatorspraktiken med akademiska intressen.

Matylda Krzykowski

Organisatör, curator och designer. Född i Polen, bor och arbetar i Maastricht, Basel och London. Har studerat grafisk design och industridesign vid Academy of Fine Arts and Design i Maastricht. För närvarande går hon en forskarutbildning i design och curatorsverksamhet vid den prestigefyllda Jan van Eyck Academie. Matylda Krzykowski har en interdisciplinär inställning till design. 2007 startade hon bloggen MATANDME där hon publicerar aktuella kommentarer om designvärlden och bjuder in formgivare till samtal i form av tecknade intervjuer. Curator för utställningarna Achille is watching us (2011) och The Front Room: Geometry & Colour på Salone del Mobile i Milano tillsammans med Marco Larusso. Hon är också medgrundare av Depot Basel, en plats ägnad åt nutida design. Tillsammans med fotografen Christoph Sagel bildar hon duon Sagel And Krzykowski där hon har rollen som Art Director.
http://matandme.com/
http://matyldakrzykowski.com/
http://depotbasel.ch/
http://www.sagelandkrzykowski.com/
http://www.janvaneyck.nl/
http://common-methods.com/

Agata Szydłowska


Konsthistoriker, kritiker, designcurator, universitetslärare. Har examen i konsthistoria från Warszawas universitet och från Skolan för samhällsvetenskap vid Polska vetenskapsakademins institution för filosofi och sociologi. Medlem i redaktionskommittén för designtidskriften 2+3D samt ordförande och medgrundare för Designkritikverkstaden. Undervisar i design- och bokformgivningshistoria vid School of Form i PoznaÅ„. Hon undervisar också på engelska i Konst i nya medier vid Polsk-japanska högskolan för datateknik i Warszawa. Som curator har hon varit med och arrangerat utställningar och evenemang i Polen, Tyskland, Japan, Sverige, Kuba och Azerbajdzjan. Agata SzydÅ‚owska har skrivit boken Miliard rzeczy dookola. Agata SzydÅ‚owska rozmawia z polskimi projektantami graficznymi (En miljard saker runt omkring. Agata SzydÅ‚owska samtalar med polska grafiska formgivare; 2013) och var redaktör för boken TR Laszuk. Dizajn i rewolucja w teatrze (2013). År 2013 tilldelades hon stipendiet MÅ‚oda Polska (Det unga Polen) som går till unga framstående kulturskapare.
www.2plus3d.pl
www.digital.2plus3d.pl
www.design-crit.pl
www.dizajndebata.pl


Samarbetspartner:
Culture.pl (www.culture.pl)
Adam Mickiewiczinstitutet (www.iam.pl)
Polska institutet i Stockholm (www.polskainstitutet.se)

Kontakt:
Agata Nowotny: agatanowotny@gmail.com
Monika Rosińska: rosinska.monika@gmail.com

Mer information:
www.drs2014.org

Foto: A.Nowotny by Malwina Konopacka; Kasia Jeżowska by Maya Art;  Maria Jeglinska by Iwona Kuraszko; Matylda Krzykowski by Christine Bongartz; Monika RosiÅ„ska by Cezary Hladki; Szydlowska by Korta.

« Tillbaka
      
Website Security Test