Program

Föredrag av dr Marek Kucia, polsk forskare och universitetslektor på Jagiellonska universitetet i Krakow:

The Sea of shame -Racism, anti-Semitism, fascism, communism, the threat from new and old extremist movements.

Läs mer: www.balticseaconvention.eu

The Baltic Sea Convention i samarbete med Polska institutet

Intervju med Inger Harlevi, initiativtagare till Baltic Sea Convention, polsk honorärkonsul på Gotland och Hansans vice ordförande

- Varifrån kommer idén att arrangera Baltic Sea Convention i Visby?
  - Gotland har tre Östersjöcentra och dessutom har svenska staten pekat ut Gotland som ett centrum för svenska Östersjöaktiviteter. SIDA har därför öppnat en Östersjöenhet i Visby. Många pratar om att Gotland borde göra någonting. Lennart Koskinen och jag bestämde att vi gör något och började tänka kreativt kring detta för drygt ett år sedan. Idén är vår och kring den har vi lyckats samla många strategiska partners.

- Varför är konferensen så viktig?
- Det är viktigt att etablera Gotland som en mötesplats i Östersjöområdet. Vi vill skapa en Östersjökonferens som kan bli en motsvarighet till Almedalsveckan, en vecka där det politiska etablissemanget tillsammans med alla andra viktiga organisationer liksom näringslivet och kulturen finns på plats i Visby.

- Vad har du för framtidsplaner angående konferensen?
- Vi vill ha en stor Baltic Sea Convention i Visby vartannat år. Under mellanliggande år vill vi att viktiga teman ska vidareutvecklas genom mindre konferenser som arrangeras av partners som vill föra dessa teman vidare Vi vill att det skall märkas i praktisk handling att vi gör något för att föra utvecklingen framåt.

- Varifrån kommer ditt intresse för Polen?
- Jag har följt Polens utveckling sedan början av 1990-talet, dels genom mitt arbete inom turismen och dels genom mitt engagemang i Hansan (jag är vice ordförande). Sedan jag för tre år sedan blev utnämnd till polsk honorärkonsul har mitt intresse och min kunskap om Polen förstärkts liksom mina direkta kontakter med Polen och polska företrädare. Jag känner dessutom att jag har ett otroligt stöd från polska ambassaden, Polska institutet och polska handelsavdelningen för att vidareutveckla dessa kontakter.  Doktor Marek Kucia, universitetslektor vid Sociologiska institutionen på Jagiellonska universitetet i Krakow och lärare vid Fader Jozef Tischners europeiska högskola i Krakow. Har även varit lärare på universitet i Storbritannien, USA, Tyskland och Israel. Sociolog och statsvetare, forskar om uppfattningen om Auschwitz och Förintelsen i Polen och övriga världen, om europeisk integration och sociologisk teori.

Viktigaste publicerade verk:

  • Auschwitz jako fakt spoleczny (Auschwitz som samhälleligt faktum), Universitas förlag, Kraków 2005 (läs en artikel om boken )
  • Socjologia - Lektury (Sociologisk läsebok), Znak förlag, Kraków 2005. (red tills m Piotr Sztompka)

 

« Tillbaka
      
Website Security Test