Program

2 maj - Utlandspolackernas dag

Utlandspolackernas dag (Dzień Polonii i Polaków za Granicą) firas sedan 2002 och är en statlig högtidsdag inrättad av det polska parlamentet. Avsikten är att fira de miljontals människor som lever utanför Polens gränser men som genom historien har verkat för Polens självständighet, stöttat Polen under svåra historiska perioder och aktivt uttryckt sina nära band till Polen.

Enligt polska utrikesministeriets statistik är det omkring 20 miljoner polacker och personer med polsk härstamning som lever utanför landets gränser. Tack vare dem finns polsk närvaro, med polska symboler och traditioner, även i de mest avlägsna delar av världen.

Denna speciella grupp är sedan länge en viktig målgrupp för polsk utrikespolitik. Utrikesminister Jacek Czaputowicz pekade i sitt tal till parlamentet 2019 bl a på chansen till aktivt gynnande av polska intressen tack vare den stora polska närvaron utanför landets gränser. Han framhöll också att ”om politiken gentemot utlandspolacker ska få önskat resultat måste den genomföras inte bara för utlandspolackernas skull, utan framför allt med deras medverkan”.

Dagens utlandspolacker och personer med polsk härstamning kan vara ättlingar till emigranter från 1800-talet eller till krigsflyktingar, de kan vara tidigare polska medborgare som hamnade utanför landets nya östgräns efter andra världskriget, före detta dissidenter med familjer, eller helt enkelt polacker som arbetar utomlands. Oavsett orsaken till att de lämnat hemlandet har dessa människor alltid vårdat minnet av Polen och polska traditioner och understött Polen i svåra stunder.

På denna speciella dag har den polska staten tillfälle att uttrycka sin tacksamhet till den polska gruppen över hela världen för deras trohet och lojalitet till sitt gamla hemland och tacka för det oförtröttliga arbetet för det gemensamma bästa.

Välkomna att se och höra utrikesminister Jacek Czaputowicz välgångsönskningar med anledning av Utlandspolackernas dag på polska: 
https://www.youtube.com/watch?v=x92PXrTvDho


Polska utrikesministeriets pressavdelning

« Tillbaka
      
Website Security Test