Program/Events
JUNI 2020
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Följ oss
Program

S-NOW apersonalformofarchitecture

26 januari - 4 februari 2014

Umeå

Ett samarbete mellan MirosÅ‚aw BaÅ‚kas Studio för Rumslig Verksamhet, Avdelningen för mediekonst, Konsthögskolan i Warszawa och Arkitekthögskolan i Umeå - Laboratoriet för hållbar arkitekturproduktion. Detta är ett projekt för dialog, tankeutbyte och gemensam verksamhet, samt kritisk reflektion kring stadens arkitektoniska investeringar. 

Medverkande är studenter från MirosÅ‚aw BaÅ‚kas Studio för Rumslig Verksamhet vid Konsthögskolan i Warszawa (31 personer) och från Arkitekthögskolan i Umeå (18 deltagare) samt studenter från Konsthögskolan i Umeå. I januari 2014 kommer studenterna från båda högskolorna i blandade grupper att diskutera gemensamma tankar och idéer som ska resultera i objekt av snö eller is och performanceaktioner, allt utfört i Vänortsparken i Umeå. Höjdpunkten blir när studenterna kommer till Umeå från Warszawa och genomför projektet 26 januari – 3 februari 2014, som en del av invigningen av Umeås kulturhuvudstadsår. En fortsättning på projektet planeras i Polen under 2015.

Verktyg: dialog via internet och sociala medier, läsning av aktuell facklitteratur, scenarier och skisser, performance, arbete med is och snö, kritiska interventioner, gemensamma föreläsningar, foto- och videodokumentation. Från den polska sidan leds projektet av professor MirosÅ‚aw BaÅ‚ka och forskarassistent Anna Jochymek, från den svenska - professor Walter Unterrainer. Projektet ingår i "City of Winter" och är ett av de vinterbaserade konstprojekt som intar Umeås utomhusmiljö under invigningen av Europas kulturhuvudstad 2014. Curator är Dan Lestander.  

Initiativtagare och medproducenter: Umeå2014 och Polska institutet i Stockholm. Umeåprojektet är samtidigt första delen i en serie samarbeten inom bildkonst, arkitektur och design mellan konsthögskolor i Polen och Norden under 2014 och 2015. Projekten genomförs på initiativ av Polska institutet i Stockholm.

MirosÅ‚aw BaÅ‚kas Studio för Rumslig Verksamhet vid Avdelningen för mediekonst, Konsthögskolan i Warszawa söker utveckla konstnärliga uttryckssätt för det kreativa rum i vilket vi rör oss och agerar. Kommunikationsrummet avgränsas genom ett utbyte i vilket studenter definierar sina egna platser i skapande dialog med andra platsers representanter. I sin verksamhet rör sig Studion även utanför Konsthögskolan och riktar uppmärksamheten mot  de sociala och politiska problemen i det offentliga rummet. Studenterna får möjlighet att utforska sin konstnärliga identitet utan att tyngas av prestationskrav. Inbjudna gäster föreläser om sin förståelse av rummet och dess närmast porslinslika struktur. MirosÅ‚aw BaÅ‚ka är skulptör, som även arbetar med teckning och experimentell film. Medlem av Akademie Der Künste i Berlin. Har deltagit i ett flertal internationella grupputställningar: Documenta i Kassel (1992), Venedigbiennalen (1990, 1993, 2003, 2005, 2013), The Carnegie International i Pittsburgh (1995), Sáo Paulo Art Biennial (1998), Biennale of Sydney (1992, 2006), Santa Fe International Biennial (2006). Upphovsman till Estonia-monumentet som restes i Stockholm 1998 och högtidlighåller minnet av offren för Estonia-katastrofen, samt projektet "How It Is" (2009) i turbinhallen, Tate Modern, London; hans verk finns även i Umedalen skulpturpark i Umeå och på muséer över hela världen.

Arkitekthögskolan i Umeå byggs successivt upp som ett internationellt laboratorium för experimentell arkitektur, där både undervisning och forskning kommer att bedrivas. Umeå får 250 studieplatser i ett femårigt arkitektprogram. Umeå universitets arkitektutbildning utmärker sig genom att bygga på både vetenskapliga, konstnärliga och professionella lärandemål med en internationell profil. Detta interdisciplinära mötet stimuleras på Konstnärligt Campus, där fokus ligger på utbildningens inriktning mot hållbar utveckling och integrerad design. Laboratoriet för hållbar arkitekturproduktion är ett internationellt masterprogram vid Arkitekthögskolan. Här skapar studenterna projekt i alla skalor. Laboratoriet ser hållbar arkitektur som en rumslig utmaning, som inkluderar kulturell, social och ekonomisk hållbarhet. Att använda nya teknologier på tämligen konventionella byggnader är ingen lösning. Hållbar arkitektur handlar inte om byggnaderna i sig själva utan om människors levnadsvillkor nu och i framtiden. I grunden är hållbarhet en fråga om överlevnad, även om det för ögonblicket är ett av de mest missbrukade orden, inte bara i byggbranschen. Hållbarhet handlar om alla resurser, vilka alla påverkas starkt av människans byggande: luft, vatten, biodiversitet, jord och mark, råvaror, energiresurser, mänskliga resurser. Även om arkitekter ofta reducerar hållbarhet till energieffektivitet och energieffektivitet reduceras till byggnadernas energikonsumtion kan man inte bortse från de sociala och ekonomiska aspekterna liksom de historiska och kulturella. Walter Unterrainer föddes 1952 i Innsbruck där han också studerade arkitektur. 1980 grundade han sin egen arkitektbyrå i Feldkirch / Vorarlberg. Redan från början var byråns viktigaste frågor hållbarhetsaspekter på arkitekturen, från stadsplaneringen till detaljerna, samt ekonomiska byggmetoder. Från 1984 är han specialiserad på extremt energieffektiv arkitektur och byggande av ”kontrollerat experimentella” innovativa strategier i praktiken. Under sin karriär har han haft flera akademiska tjänster. Sedan 2007 är han professor vid Arkitektskolen Aarhus och chef för MEGA, ett internationellt masterstudieprogram i samarbete mellan Tsinghuauniversitetet i Beijing och Arkitektskolen Aarhus. Sedan 2010 är han professor vid Arkitekthögskolan i Umeå, ansvarig för mästarkursen ”laboratorium för hållbar arkitekturproduktion”.


Polska institutet i Stockholm tackar Tina Eriksson Fredriksson, Julia Ternström, Wojciech Przywecki, PaweÅ‚ Nowak och Prot Januszkiewicz för all hjälp med förberedelser och genomförandet av detta samarbete. 

Mer:
http://www.arch.umu.se/sv/
http://miroslaw-balka.com/en/studio-of-spatial-activities/
http://umea2014.se/en/event/city-of-winter/
https://www.polskainstitutet.se/
http://umea2014.se/sv/
http://www.arch.umu.se/en/events/public-lectures/this-that/responsibility

http://www.miroslaw-balka.com/
http://www.umedalenskulptur.se/us/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=40
http://www.art.umu.se/sv/?lang=en

Bilder: S-NOW apersonalformofarchitectur

På polska/po polsku

« Tillbaka
      
Website Security Test