Program

Polens EU-medlemskap 15 år

1 maj 2004 inträffade den största utvidgningen i Europeiska unionens historia när Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Litauen, Lettland, Estland, Slovenien, Cypern och Malta blev EU-medlemmar.

Första steget togs 16 december 1991 när Polen undertecknade ett Europaavtal om association mellan Polen och Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater. Ett symboliskt ögonblick var 8 april 1994 i Aten när Polens regering formellt lämnade in sin ansökan om medlemskap i Europeiska unionen. Fyra år senare påbörjades de egentliga medlemskapsförhandlingarna. I folkomröstningen 7-8 juni 2003 röstade 77,45 % av de polska väljarna för EU-medlemskapet.

Polen är det folkrikaste och till ytan största av de länder som blev medlemmar 2004. Den polska bruttonationalprodukten är den sjätte största i Europeiska unionen och Polen hör till de EU-länder som har den högsta ekonomiska tillväxten. Polen är en aktiv och viktig EU-medlem och deltar i de viktiga debatter som förs inom unionen om dess framtid, migrationspolitik, klimatpolitik och ekonomiska politik. Polens medlemskap förstärker landets position på den internationella arenan och medför många ekonomiska, politiska och sociala fördelar.

”Polens inträde i Europeiska unionen var krönet på ett arbete som utförts av alla polska regeringar sedan Solidaritets seger 1989. EU-medlemskapet har blivit en stabil grund för moderniseringen av vårt land, vår ekonomi och vår utrikespolitik”, sade utrikesminister Jacek Czaputowicz i sitt utrikespolitiska tal inför polska sejmen 14 mars 2019.


Polska utrikesministeriets pressavdelning

« Tillbaka
      
Website Security Test