Program/Events
JUNI 2020
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Följ oss
Program

Marysia Lewandowska och Kuba Szreder deltar i
Normalcy - Whitewashing Piracy

Föreläsningar på Whitewashing Piracy
26 april
kl. 10:00 – 18:00
Kungliga Konsthögskolan
Hus 28
Skeppsholmen
Stockholm

Den experimentella konferensen Whitewashing Piracy in the State of Normalcy är ett heldagsarrangemang med samtal om piratkopiering, biopiracy, piratkopiering som vänskap, relationen mellan pirater och kapital, egendomsbegreppets upplösning, kryptoaktivism och hackning som konst.  

Konstnären Marysia Lewandowska och forskaren och curatorn Kuba Szreder håller föreläsningar inom projektet Normalcy - Whitewashing Piracy: Egendom, delning och allmänningar, där de undersöker fenomenet fildelning.

- Samtidigt som lagstiftare och beslutsfattare förbjuder piratkopiering som en form av stöld, ser andra det som en form av motstånd vilken syftar till att utveckla en kritiskt verkande kraft inom ramen för ett normaliserat samhälle. Är pirater liksom konstnärer i själva verket en form av entreprenörer? Den experimentella konferensen Whitewashing Piracy in the State of Normalcy är ett heldagsarrangemang med samtal om piratkopiering, biopiracy, piratkopiering som vänskap, relationen mellan pirater och kapital, egendomsbegreppets upplösning,
kryptoaktivism och hacking som konst.

Marysia Lewandowska och Laurel Ptak (Undoing Property?):

Egendom formar alla sociala relationer, dess osynliga linjer tvingar fram uppdelningar och skapar maktrelationer genom den ojämlika fördelningen av det som annars är kollektivt producerat värde. De senaste åren har frågan om vad som ska ägas privat och delas offentligt gett upphov till intensiva politiska kamper och sociala rörelser över hela världen.

Kuba Szreder om sin föreläsning:

- Jag kommer att diskutera olika idéer om egendom, delning och allmänningar, särskilt i relation till debatten om nätpirater och fildelning. Jag kommer att argumentera för att det finns fler likheter mellan kapitalister och (kriminella) pirater än mellan (kriminella) pirater och fildelare. Både kapitalister och kriminella är lika hårt bundna till sin egendom, även om de har olika vägar att skaffa sig den. Men en fildelare delar inte för att förvandla filerna till sin egendom, än mindre till kapital. Han/hon vill bara använda dem, men tycker att det begärda priset är för högt, och möjliggör för andra att också använda dem. Hans/hennes  handlingar uttrycker en annan relation till de gemensamma tillgångarna, baserad på idén om kollektivt utnyttjande, inte på principen om privat egendom. Praktiken att dela gratis löser dock inte det mer allmänna problemet med samhällelig försörjning, inte heller producenternas rättigheter. Det är därför de ekonomiska modeller som bygger på allmänningar behöver jämka mellan principen om fri tillgång och ett erkännande av individuella och kollektiva intressen. Det handlar om att säkra den individuella och kollektiva försörjning som är nödvändig för att  allmänningens brukare ska kunna försvara allmänningen från gratisanvändare och reglera användningen av det som är gemensamt. Fildelarnas bekymmer skiljer sig tydligt från kapitalisternas, som framför allt motiveras av önskan om  personlig vinst, vilket ofrånkomligen leder till privatisering och upplösning av allmänningarna.

Kuba Szreder har examen i sociologi från Jagellonska universitetet i Kraków. Han arbetar som oberoende curator och hans interdisciplinära projekt kombinerar konstnärlig praktik med kritisk granskning av samhället. 2009 grundade han ”Fria / långsamma universitetet” i Warszawa tillsammans med stiftelsen BÄ™c Zmiana. I sin teoretiska forskning reflekterar han kritiskt om den nutida kulturproduktionsapparaten och dess socioekonomiska kontext. Hösten 2009 påbörjade han sina praktiskt inriktade doktorandstudier vid Loughborough University School of the Arts, där han granskar de ekonomiska och statliga aspekterna på arbete i projektform och dess effekt på ”oberoende” curatorspraktik.

Marysia Lewandowska är en Polenfödd konstnär, sedan 1985 bosatt i London. I sin konst intresserar hon sig framför allt för de offentliga mediearkivens, samlingarnas och utställningarnas roll i en tid som utmärks av skoningslös privatisering. Forskning spelar en viktig roll i hennes projekt. Åren 1995-2008 samarbetade hon med Neil Cummings. Bland deras gemensamma projekt finns bl a boken The Value of Things (2000), Give & Take (Victoria&Albert Museum, 2000), Capital (Tate Modern, 2001) och Enthusiasm (Centrum för nutidskonst i Ujazdowskislottet i Warszawa, Whitechapel Gallery, Kunst Werke, Tapies Foundation, 2004–2006). Filmprojektet Screen Tests gjordes för The British Art Show (2006). Projektet Social Cinema (2006) kom till inför arkitekturbiennalen i London. Generosity Broadcasting House (2006) ingick i utställningen Protections vid Kunsthaus Graz.Post-production (2008) visades på Manifesta 7 i Bolzano. Filmen Museum Futures: Distributed (2008) var beställd av Moderna Museet i Stockholm och ljud- och filminstallationen CzuÅ‚e Muzeum/Känsligt museum gjordes för konstmuseet i Łódź. Frågor om ägande och icke erkänd kunskap är viktiga i hennes nyare projekt, som t ex Women's Audio Archive (CCS Bard College, New York, 2009) och Open Hearing ( Women's Libary, London, 2010). How Public is the Public Museum? (Moderna Museet i Stockholm, 2010) handlar om upphovsrätt och immaterialrätt. I Subject to Change (RCA London, 2011) utforskade Marysia Lewandowska studentprotesternas historia. Det växte fram i samarbete med Curating Contemporary Art inför deras utställning Shadowboxing. Vid kulturkongressen i WrocÅ‚aw 2011 deltog hon i grupprojektet Re-Distributed Archive. Projektet Publishing in Process. Ownership in Question genomfördes tillsammans med Laurel Ptak på bl a Tensta konsthall (2012). Reciprocal Archive  gjordes i samarbete med Studio Voltaire i London (2012). Open Cinema, i samarbete med arkitekten Colin Fournier, genomfördes i europeiska kulturhuvudstaden Guimaraes (2012) och kommer i en ny version till arkitekturtriennalen i Lissabon 2013. Marysia Lewandowska och Laurel Ptak är också  redaktörer för antologin Undoing Property? (2013), som tar upp problemen med offentlighet, upphovsrätt och alternativa attityder till immaterialrätten i nutidskonsten.

2003 - 2013 arbetade Marysia Lewandowska som professor vid Institutionen för konst vid Konstfack i Stockholm. Där har hon byggt upp det konstnärliga film- och videoarkivet Timeline.

Läs mer om Marysia Lewandowska

Normalcy - Whitewashing Piracy
Kungl. Konsthögskolan, Linköpings universitet
  i samarbete med Polska instsitutet med flera.

Läs mer om Normalcy:

 

« Tillbaka
      
Website Security Test