Program

Högre seminarium i polska - 450-årsdagen av Lublinfördraget

7 maj 2019 kl 17.30-20.00
Stockholm universitet, Frescati F 479
Stockholm

Från Lublinunionen (1569) till Europeiska unionen. 450-årsdagen av Lublinfördraget.

Lublinfördraget 1569 var ett av de mest betydande rättsliga dokumenten i Centraleuropas historia. Fördragets grundidéer formade det politiska tänkandet i denna del av Europa inte bara i den tidigmoderna perioden utan mycket senare, fram till våra dagar. Unionen mellan kungariket Polen och storfurstendömet Litauen (känt även som Jagiellonska unionen) började som personalunion 1384 och existerade i 409 år. År 1569 omvandlades personalunionen till realunion genom Lublinfördraget. Sättet att använda sig av begreppet stat i fördraget känns alldeles modernt, särskilt de radikala formuleringarna om en gemensam republik med dess (politiska) nation  bestående av två olika stater och separata (etniska) nationer är värda att titta närmare på idag.

Under seminariet diskuterar vi Lublinfördragets historiska bakgrund och unionens konsekvenser och även ”den jagellonska idéns” återkomst på 1800-talet och 2000-talet i debatter om federalism, enhetsstat och om Europeiska unionen.

Seminariespråk: engelska

I samarbete med Slaviska avdelningen vid Stockholms universitet och Polska lärarnas förening.


Föreläsare:

Piotr Warzeniuk (docent i militärhistoria vid Försvarshögskolan, Stockholm)

Maria Zadencka (professor i polska språket och litteraturen vid Stockholms universitet)

Mirosław Filipowicz (professor i historia vid Johannes Paulus II:s katolska universitet i Lublin)

 

 

« Tillbaka
      
Website Security Test